artikel

Multimodaal transport levert dubbele winst op

Distributie

Bij InterfaceFlor, staat duurzaam produceren en distribueren centraal. De fabrikant van modulaire vloerbedekkingsproducten wil in 2020 alle activiteiten CO2-neutraal uitvoeren. Daarvoor worden allerlei maatregelen getroffen, onder andere op het gebied van de logistiek.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 7 maart 2008.

Met in Europa (2006) een omzet van ongeveer 250 miljoen euro en wereldwijd 1 miljard dollar is het Amerikaanse bedrijf InterfaceFlor wereldmarktleider op het gebied van modulaire vloerbedekkingen (tapijttegels).

        

Bij de onderneming staat duurzaamheid al sinds midden jaren negentig hoog in het vaandel. European distribution manager Mark Haverlach: “Onze oprichter Ray Anderson werd toentertijd geïnspireerd door dit concept. Hij raakte ervan overtuigd dat bedrijven duurzaam moesten opereren. Sinds die tijd is duurzaamheid naast winst maken één van de speerpunten van onze bedrijfsfilosofie. We willen een onderneming zijn die zowel de ecologische systemen respecteert, de negatieve invloed op het milieu minimaliseert, als de bedrijfsresultaten optimaliseert. Via onze ‘Mission Zero’ willen we in 2020 geen negatieve impact meer uitoefenen op het milieu”.

         

Kringloop

Om deze doelstelling te realiseren heeft InterfaceFlor een omvangrijk programma ontwikkeld waarbij op zeven ‘fronten’ wordt omgeschakeld naar duurzame alternatieven.

Die fronten zijn: voorkomen van verspilling, schadelijke emissies vermijden, hernieuwbare energie inzetten, de kringloop sluiten, efficiënt transporteren, betrokkenheid creëren en innovatief ondernemen.

       

Op het front ‘efficiënt transporteren’ wordt in Europa sinds vorig jaar een nieuwe strategie toegepast. Haverlach: “Voor die tijd werd transport decentraal ingekocht. In totaal werkten er meer dan vijftig verschillende vervoerders voor ons. Je hebt dan weinig invloed op duurzaamheid. Tegenwoordig kopen we transport centraal in, waarbij we het aantal vervoerders hebben teruggebracht tot minder dan tien. We selecteren transportbedrijven nu onder andere op hun processen, kijken op welke wijze ze hun CO2-emissies proberen te reduceren en gaan een performance partnership aan voor de duur van drie tot vijf jaar. Op die manier willen we de CO2-uitstoot die door onze activiteiten wordt veroorzaakt minimaliseren.”

     

Multimodaal

Een andere manier om de duurzaamheid van de logistiek te verhogen is bestudering van de transportstromen en waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven toepassen.

Het toepassen van multimodale transportoplossingen speelt daar een belangrijke rol bij. Als voorbeeld noemt Haverlach het transport van containers naar de haven van Rotterdam. “Een gedeelte van onze productie wordt in containers over zee gedistribueerd. Vroeger brachten we de containers over de weg naar Rotterdam. Tegenwoordig maken we gebruik van de containerterminal in Utrecht. Van daaruit gaan de containers met de binnenvaart naar Rotterdam. Dat betekent 50 procent minder CO2-emissie en ook nog eens een kostenbesparing van circa 10 procent.”

        

Ook bij transporten naar Italië maakt InterfaceFlor tegenwoordig gebruik van meerdere modaliteiten.

Haverlach: “Tot voor kort ging alles over de weg, tegenwoordig gaat een groot gedeelte naar de treinterminal bij Ede. Vervolgens gaan de containers over het spoor naar Brescia, van waaruit de tapijttegels fijnmazig worden gedistribueerd. Dit multimodale transport levert veel milieuvoordelen, daarnaast besparen we tot 30 procent op de kosten.”

         

Groupageconcept

Als laatste voorbeeld van het verhogen van de duurzaamheid van de logistiek noemt Haverlach het groupageconcept dat tegenwoordig wordt toegepast binnen de Benelux. Vroeger schakelde InterfaceFlor dedicated transport in. Vaak waren de vrachtwagens niet helemaal vol en was er geen retourvracht. Tegenwoordig worden vrachten gecombineerd met goederen van andere verladers waardoor er zowel milieu- als kostenvriendelijker wordt geopereerd.

           

“Bij dit concept hebben we heel bewust gekozen voor de diensten van Boekhout distributie uit Barneveld. Dit bedrijf compenseert zijn gehele distributie gerelateerde CO2-uitstoot via investeringen in bosaanplant en energieprojecten.”

         

Door het treffen van dit soort maatregelen heeft InterfaceFlor zijn CO2-footprint al aanzienlijk weten te reduceren. Maar niet alleen het milieu is daarmee gebaat, er wordt tevens op de kosten bespaard. Haverlach: “Bij veel maatregelen die we nemen om de duurzaamheid te vergroten is sprake van een win-win situatie. Duurzaam onder–nemen levert geld op. Belangrijk is dat we vanaf 2020 geen negatieve impact meer op het milieu uitoefenen.”

        

Kader bij artikel:

OVER INTERFACEFLOR

InterfaceFlor is een divisie van Interface Inc, een in Amerika gevestigde onderneming die zich richt op de productie en verkoop van modulair tapijt en het verhoogde vloerensysteem Intercell. Het tegeltapijtconcept is bijna vijftig jaar geleden door Heuga uitgevonden. Sinds de jaren 80 is Heuga onderdeel van Interface. Het tegeltapijtconcept is sindsdien door InterfaceFlor verder ontwikkeld. In Nederland werken ongeveer 375 mensen voor InterfaceFlor. Vanuit Scherpenzeel worden 10 procent van de tapijttegels binnen Europa gedistribueerd naar retailers. Negentig procent van het transportvolume betreft tegeltapijt dat geïnstalleerd wordt in kantoren, zorgcentra, winkels, scholen en hotels.

Reageer op dit artikel