artikel

2008 staat in teken van milieu en aanpak fileproblematiek

Distributie

Dit jaar begon voor de logistieke sector in mineur met een onderzoek van Ernst & Young dat waarschuwde dat Nederland op het gebied van distributie en logistiek terrein aan het verliezen is aan landen als België en Duitsland. Vooral de doorstroming laat veel te wensen over. TLN, NDL/HIDC en EVO realiseren zich dat ook en geven dit jaar de aanpak van het fileprobleem als een van de hoogste topprioriteiten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 januari 2008.

“Wij hopen allereerst dat het kabinet een paar flinke stappen zet om de bereikbaarheid te verbeteren. Procedures hebben dit land gegijzeld en ondertussen stijgt de economische schade als gevolg van files steeds sneller”, waarschuwt Dick van den Broek Humphreij, algemeen directeur van verladersorganisatie EVO.

       

Het grote schrikbeeld is volgens hem de recente wegblokkades van Italiaanse vrachtautochauffeurs. “Dat was een voorbeeld van wat er gebeurt als een land niet kan bewegen. Meer dan twee miljard schade in een paar weken, supermarkten zonder voedsel, ziekenhuizen zonder medicijnen en tankstations zonder brandstof. Zonder goede doorstroming is een sterke economie een illusie.”

         

EVO en TLN willen zich dit jaar sterk maken voor snellere procedures en het in hoog tempo aanpakken van de twintig grootste fileknelpunten. Zo willen beide organisaties deze knelpunten in kaart brengen met de Economische Wegwijzer.

       

Accijnsverhoging

Verder zegt EVO er alles aan te willen doen dat het kabinet, in tegenstelling tot vorig jaar op Prinsjesdag, maatregelen presenteert die zowel economie als milieu verder helpen. De accijnsverhoging per 1 juli op diesel valt daar volgens de verladersorganisatie niet onder. “Een ondernemer heeft geen alternatief voor diesel en dus betekenen de verhogingen niets meer dan vulling van de staatskas. Op eigen initiatief komen wij met een serie van voorstellen die zowel zorgen voor een beter milieu als een verbetering van de economische kracht van Nederland.”

       

Duurzame aanpak

Duurzaamheid en milieu zijn sowieso kreten die dit jaar nog meer onder de aandacht worden gebracht. Zo wil NDL/HIDC in 2008 de eerste stappen zetten voor de duurzame aanpak van de verwachte vijftig procent stijging van het vervoer in het achterland. “We willen dat er versneld iets gedaan wordt aan de knelpunten op de achterlandverbindingen op zowel weg, water en spoor. Daarnaast moet er zo snel mogelijk iets gedaan worden aan het achterstallige onderhoud van de infrastructuur”, zegt Dirk ’t Hooft, algemeen directeur van NDL/HIDC.

     

Ook moet er volgens het NDL/HIDC dit jaar nog meer de nadruk komen te liggen op IT-systemen die er voor moeten zorgen dat ons land zijn fiscale voorsprong behoud op het gebied van BTW en douane–afwikkeling.

        

Bemiddelaar

Voor de Commissie Stedelijke Distributie wordt 2008 vooral een jaar waarin het haar bestaansrecht moet bewijzen. Belangrijke stap hierbinnen is dat de commissie wordt beëindigd en voortaan verder gaat als autoriteit. “In die nieuwe hoedanigheid zullen we net als het afgelopen jaar bemiddelen bij conflicten of moeizaam lopende processen, zoals op dit moment op het vlak van bijvoorbeeld de invoering van milieuzones”, zegt voorzitter Eric Janse de Jonge.

      

De autoriteit zal zich verder bezighouden met het verbeteren van zijn bestaande instrumenten om nog meer betrokkenheid te creëren bij met name stads––-regio’s en provincies. “We willen tussen deze bovenregionale organisaties meer samenhang creëren op bijvoorbeeld het gebied van venstertijden”, aldus de voorzitter van nu nog de Commissie Stedelijke Distributie. Tijdens het Congres Stedelijke Distributie vorig jaar november werd gesteld dat milieu de katalysator wordt voor het effectief oplossen van stadsdistributieproblemen. “In onze communicatie zullen we in 2008 dit aspect ook extra benadrukken, in relatie tot vooral economie en bereikbaarheid.”

Reageer op dit artikel