artikel

Minder leegrijden kan met meer coördinatie van ritten

Distributie

Minder leegrijden kan met meer coördinatie van ritten
leegrijden

Nederland zou bij de internationale top behoren als het gaat om lege kilometers, zo blijkt uit onderzoek van Eurostat over 2005. Ons land spant de kroon met 23 procent lege tonkilometers. Gemiddeld rijdt in Europa 15 procent zonder lading. In het binnenland scoort Nederland met 33 procent ook aan hoge kant. Het Europese gemiddelde ligt hier op 28 procent.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 30 november 2007.

TLN: “Wij hebben van alle EU-landen relatief altijd het meeste vervoerd binnen de landsgrenzen
van een ander land en zijn daarmee nog steeds kampioen cabotage”

 

Het is opmerkelijk dat Nederland als distributieland zo slecht scoort. Het onderwerp zorgt dan ook voor veel discussie. Nieuwsblad Transport (NT) berichtte dat Nederland bij de top zou behoren als het gaat om lege kilometers.

Volgens TLN interpreteert NT de tabellen van Eurostat dan ook verkeerd. Leegrijden ligt volgens de branche organisatie genuanceerder. “23 procent van de tonkilometers leegrijden is per definitie onzin. Tonkilometer is een maat die het aantal vervoerde ton vermenigvuldigt met het aantal kilometers. Als je leeg rijdt, is het dus nul maal een aantal kilometers, wat ook nul als uitkomst heeft. Een hoeveelheid tonkilometer is dus per definitie met lading afgelegd.”
 

Juist goed

Volgens TLN zijn Nederlandse vervoerders traditioneel juist goed in het optimaal benutten van het voertuigpark. “Wij hebben van alle landen in de Europese Unie relatief altijd het meeste vervoerd binnen de landsgrenzen van een ander land en zijn daarmee nog steeds kampioen cabotage.”

In de praktijk maakt elke vervoerder een economische rekensom. “Hoe langer de afstand, hoe aantrekkelijker het wordt om een auto te herpositioneren voor een volgende vracht”, is de mening van Walter Kusters van TDG. Een transportbedrijf kijkt naar de dag- of weekopbrengst van een auto. Zeker in Nederland is de dagopbrengst van twee heenvrachten vaak groter dan bij een rondrit. Binnen Nederland zijn de afstanden volgens Kusters te kort. “Terugvracht moet precies passen wat betreft afstemming en omrij – kilometers, anders heeft het weinig economische waarde om een rondrit te rijden.”

        

Bundelen

Volgens Marcel Michon, van Buck Consultants, kunnen in Nederland veel meer stromen gebundeld worden. “Juist in Nederland met haar korte afstanden, files en venstertijden wordt vaak extra materieel ingezet om toch op tijd bij de klant te komen. Daar komt bij dat er nog steeds sprake is van relatief veel eigen vervoer, waarbij op de drie eenheden transport vaak maar één eenheid fust en afval tegenover staat. Dit betekent relatief veel leeg vervoer. We zullen scherper moeten zijn op een ho-gere belading door bundelingsprojecten te stimuleren en aan te moedigen.” Dit moet volgens Michon niet alleen bij transportbedrijven bespreekbaar gemaakt worden, maar juist ook bij ontvangers en leveranciers.
 

“Ongecoördineerd”

Volgens Hans Moonen van de Erasmus Universiteit illustreren de cijfers pijnlijk de huidige manier van werken.

“Er zijn relatief veel ongecoördineerde ritten. Ongecoördineerd in de zin van niet goed afgestemd binnen de eigen vloot, de klanten en met de opdracht––-gevers. En er is al helemaal geen afstemming met collega’s. In een markt zoals deze zouden dat toch aandachtspunten moeten zijn. Enerzijds om direct kosten te besparen en anderzijds om een proactief innovatief gezicht naar de markt te kunnen vormen. Er ligt dus heel wat potentieel voor innovatie. Informatie technologie zal hier een hoofd–rol in hebben.”
 

Agent technology

Agent technologie kan volgens Moonen één van die middelen zijn.

“Hoofdzaak is dat er op een andere manier naar logistieke planning gekeken moet gaan worden. De volgende generatie IT systemen voor de logistiek zal juist daar in gaan excelleren.”

Reageer op dit artikel