artikel

“Toename files vormt de grootste bedreiging voor logistieke koppositie van Nederland”

Distributie

“Toename files vormt de grootste bedreiging voor logistieke koppositie van Nederland”
Arjen Wierikx

ERP, TMS, WMS, VMI, RFID, etc. We kunnen steeds beter zodanig informatie uitwisselen dat in toenemende mate precies op tijd, de juiste hoeveelheid op de juiste plaats geleverd kan worden. Kán worden.
   

De directe economische schade voor het vrachtverkeer schatten TLN en EVO in 2007 op ruim 700 miljoen euro (+11 procent). Dit is een schijntje bij de niet te becijferen indirecte schade.
 

Nu nog wordt Nederland gezien als de logistieke hotspot van de Eurodelta (Logistiek 14 – p23). Is dit vol te houden? Als ik de discussies over de aanpak van de fileproblematiek vanuit Den Haag volg, ben ik weinig hoopvol. Zo liet Camiel Eurlings in een interview over rekeningrijden weten: “….niets besluiten is ook een besluit…”. Hij deed zijn uitspraak na het verschijnen van het CPB rapport: ‘Beprijzing van het wegverkeer’. De inhoud van het rapport biedt perspectief: 19 procent minder verkeer, gemiddelde snelheid met 27 procent omhoog én stijgende welvaart. Waar wachten we nog op, zou je denken?
 

Rekeningrijden al dan niet in combinatie met congestieheffing lijkt één van de weinige middelen. Het ‘bijplempen’ van asfalt is geen optie. Maaike Snelder rekent in haar proefschrift uit dat 4.000 km extra asfalt nodig is om de files op te lossen. De A4 tussen Rotterdam en Amsterdam bestaat dan uit 10 rijstroken.
 

Als we dan toch nog niet gaan besluiten, pleit ik er voor de fileproblematiek als logistieke uitdaging te zien. Waarom blijven hangen in oude technologie? Waarom worden de miljarden niet ingezet om autosnelwegen te laten functioneren als een virtueel net van conveyors waar automobilisten inloggen vanuit de oprit? Vervolgens bewegen ze automatisch met eenparige snelheid voort tot het moment van uitloggen bij de ingeprogrammeerde afrit. Resultaat: capaciteit autosnelweg maximaal benut, schokgolven gereduceerd tot 0. Reistijd en daarmee lever(tijd)-betrouwbaarheid buitengewoon nauwkeurig te voorspellen.
 

Utopie? Welnee. Er zijn al lang proeven gedaan. Iemand moet nu alleen nog de guts hebben om een besluit tot invoering te nemen. No Guts, No Glory.

Reageer op dit artikel