artikel

Nieuwe reus in Europees wegtransport

Distributie

Nieuwe reus in Europees wegtransport
AME indicatoren

Afstanden overbruggen met bagage en vracht is in Europa een fascinerende business met een omvang van meer dan 35 miljard euro. Frans Maas uit Venlo en het Deense DSV kruipen dit jaar bij elkaar met een Europese omzet van 4,1 miljard euro. Daar persen zij met veel moeite een te lage nettowinst uit van 1 tot 3 procent van de omzet. Kern van het gecombineerde concern is Europees wegvervoer dat steeds meer vastloopt in regels, toezicht, controle en onoverzienbare congesties.

In deze aan de onderkant gefragmenteerde markt is organische groei nauwelijks mogelijk zodat de hoofdrolspelers bij elkaar moeten kruipen om dubbele personeel en ICT kosten weg te snijden en meer  kritische massa te scheppen. DSV is sinds 1997 door een lange reeks overnemingen sterk in omzet gegroeid zodat het miljoenen spendeert aan integratie van software en infrastructuren, terwijl het juist die IT kosten wil drukken. Frans Maas zat van 2001-2004 slecht in zijn financiële vel en trok in mei vorig jaar Arvid Manneke aan om een verkoop voor te bereiden die aandeelhouders waaronder ING, NPM, Delta Lloyd, Fortis en Orange meer rendement oplevert dan de resultaten uit de bedrijfsvoering rechtvaardigen. De verzwakking van de financiële prestaties van Frans Maas dateert al van 2001. Het is niet goed te begrijpen waarom deze aandeelhouders dit zo lang hebben laten doorsudderen.

 

Azië

De echte groei van het wegvervoer zit in het Aziatische economische bassin, inclusief India en China, maar daar is DSV+ Frans Maas niet aanwezig. Het gecombineerde concern mist de financiële kracht om daar een speler van betekenis te worden. Groei en betere rendementen in transport en logistiek  zitten ook in post, expresse diensten en logistieke dienstverlening.

Frans Maas is in logistics in de Benelux en omgeving met 24 procent van de omzet van 1,1 miljard euro in 2005 goed gepositioneerd en DSV doet er 4 procent van de omzet in, in Scandinavië en de Baltische staten. Veel raakvlakken hebben die regio’s niet. De totale omzet in logistieke dienstverlening van het gecombineerde concern is 385 miljoen euro, niet weinig, maar geen marktleiderschap.

Het is niet vanzelfsprekend dat de overname tot meer winst zal leiden zoals de bestuursvoorzitters van beide concerns beloven. Frans Maas heeft de in het jaarverslag van 2002 vastgelegde financiële doelen lang niet gehaald en zocht de oorzaak buiten de deur in plaats van in huis. Daardoor is de financiële kracht verzwakt, werd geen economische waarde toegevoegd en bleven de informatiestromen onvoldoende efficiënt ondanks alle ICT investeringen.

De reeks aankopen van DSV is zo intens dat het management van synergie en kostenvoordelen er wel ver achteraan moet sjouwen. De kosten en schaal gedreven expansiedrift doet denken aan Ahold,  inclusief gebruikte begrippen zoals Ebitda die in ICT al lang taboe zijn. Bovendien zit de businessmix vast in de moeilijke sector van wegtransport waardoor het omzetaandeel van de winstmakers in logistics nog te smal is om de totale winstgevendheid substantieel te verbeteren. Er is nog een hele afstand te overbruggen om het rendement op wereldmarktniveau te krijgen.

 

 

Toelichting:

De indicatoren in de tabel analyseren Frans Maas 2001-2004. Medio maart 2006 komt het prospectus uit dat een beter en actueler inzicht geeft in de prestaties van het fusieconcern.

De indicatoren zijn ontleend aan ANALIST, online financieel analysesysteem van AME Research waarin 150 ICT ondernemingen en Frans Maas zijn opgenomen. Adriaan Meij is ICT analist en directeur van AME Research BV. Zie ook http://www.ame.nl

Reageer op dit artikel