artikel

Hitachi groot in logistieke systemen

Distributie

Hitachi groot in logistieke systemen
Hitachi g root in logistieke systemen

Bij supply chain software en magazijn management software zal niet iedereen direct aan het Japanse Hitachi concern denken. En al evenmin dat Hitachi turn key vooral internationale zee- en luchttransporten voor klanten volledig kan oplossen. Misschien is dat in de Nederlandse transportwereld wel bekend, maar in de ICT wereld zeker niet.

Toch is het Hitachi concern een reus. Het derde concern in Japan en naar omzet de 24ste onderneming op de wereldmarkt. Met een omzet in 2006 van $ 81 miljard waarvan 38 procent op het gebied van ICT, digitale media en consumentenelektronica en $ 10,8 miljard op het gebied van logistieke diensten. Dat blijkt uit recente resultaten over boekjaar 2005-2006 dat 31 maart jongstleden afsloot.

 

Gemeten in yen daalde de omzet van de divisie Logistics 3procent, gemeten in dollars was de daling 11procent. Met een operationele marge van 1,6procent was de winstgevendheid van deze divisie niet groot. Logistics verzorgt voor een belangrijk deel transport en logistiek van de andere concernonderdelen van Hitachi, maar streeft er steeds meer naar ook andere klanten te voorzien van eigen logistieke software en een volledig pakket aan dienstverlening bij internationaal transport, vooral ook van zware machines en gereedschappen. Misschien is de logistieke divisie van TNT wel wat voor Hitachi.

In Nederland opereert vanuit Waardenburg en Hedel Hitachi Transportsystemen. Blijkens het laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag over 2004 haalde dit bedrijfsonderdeel in dat jaar met 67 medewerkers een winstgevende omzet van € 18 miljoen, vooral uit transportmanagement en verhuur van magazijnruimte, ook al voert de onderneming een geavanceerd pakket aan moderne logistieke software waaronder geïntegreerde RFID oplossingen.

 

Bij een concernvergelijking naar winstgevendheid blijken de Europese concerns Philips en Siemens, duidelijke concurrenten van Hitachi, in 2004, 2005 en 2006 financieel beter te presteren dan Hitachi en Sony. Deze Japanse tankers hebben meer tijd nodig om zich te transformeren naar de globale informatie-economie dan hun Europese kompanen. Ook is de winstgevendheid van alle vier Japanse concerns fors lager dan die van ICT concerns zoals IBM, Microsoft , Nokia en Intel. Verschil moet er zijn.

De AME indicatoren voor Hitachi staan nog niet goed, ondanks de florerende wereldeconomie zodat verdere herstructureringen nodig zijn om productiviteit en winstgevendheid op te voeren.

 

Reageer op dit artikel