artikel

TMS is breed

Distributie

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 april 2006.    Dit is de eerste van twee TMS-themabijlagen die dit jaar bij Logistiek verschijnen. Opvallend bij dit thema is de discussie over wat allemaal onder de term transport management systeem moet worden verstaan.          In deze themabijlage zien we dit ruim:software en hardware waarmee bedrijven hun […]

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 april 2006.

  

Dit is de eerste van twee TMS-themabijlagen die dit jaar bij Logistiek verschijnen. Opvallend bij dit thema is de discussie over wat allemaal onder de term transport management systeem moet worden verstaan.

        

In deze themabijlage zien we dit ruim:software en hardware waarmee bedrijven hun transportprocessen kunnen ondersteunen. Dus inclusief rit- en routeplanning, inclusief boordcomputers, fleetmanagement en navigatiesystemen en inclusief douane-afhandeling.

         

De term TMS wordt ook vaak in een wat engere betekenis gebruikt en gaat het puur om de software waarmee bedrijven hun transportorders afhandelen en hun middelen registreren. Een soort ERP dus, maar dan voor transportactiviteiten.

Als wordt gesproken over een ‘TMS-leverancier’ worden doorgaans aanbieders van dit soort systemen bedoeld.

         

Voor aanpalende technologie, zoals het optimaal inplannen van ritten of de com- municatie met de vrachtauto’s op de weg, zijn weer andere aanbieders in de markt. Net als bij ERP zie je overigens ook in deze markt dat grenzen vervagen en het aanbod van leveranciers verbreedt.

        

Eén van de doelstellingen van dit themanummer is het aanbod van TMS- technologie in kaart te brengen. Dit gebeurt zowel op de website (www.logistiek.nl/leveranciers, klik op Automatisering en vervolgens op TMS) als in het vakblad Logistiek. In dit nummer staat onder meer een artikel over de markt van TMS-leveranciers in de ‘enge’ zin van het woord. In de volgende TMS-editie, die op 8 september verschijnt, komen ook de boordcomputers aan bod.

 

Reageer op dit artikel