artikel

Het Vela-Keur

Distributie

VeLA-keur verhoogt veiligheid in magazijnen. Met de start van het VeLA-keur Bedrijfslogistiek verhoogt de Vereniging van Logistieke Adviseurs de veiligheid binnen de logistiek. Het vakblad Transport+Opslag volgt bedrijven die volgens de VeLa-normen zijn gecertificeerd.

Met de introductie van het VeLA-keur Bedrijfslogistiek voorziet de Vereniging van Logistiek Adviseurs (VeLA) in een toenemende vraag naar kwaliteit en Arbozorg binnen logistieke ondernemingen. De VeLA-leden hebben kennis van bedrijfslogistieke processen die voorkomen in magazijnen, distributiecentra als het gaat om het laden en lossen, het intern transport en de opslag van goederen. Met deze kennis kunnnen de adviseurs bedrijven werkelijk helpen om hun wettelijk verplichte RI&E goed uit te voeren. Deze logistieke expertise is meestal niet aanwezig in het bedrijf zelf of bij de Arbodienst.
 
Arbowetgeving vereenvoudigen

Met dit branchebrede initiatief komt de VeLA tegemoet aan het streven van de ministerie van SZW om de arbowetgeving te vereenvoudigen. Uitvoering van het VeLA-keur betekent geen dubbeling van reeds bestaande keurmerken die gericht zijn op de middelen, zoals BMWT-Keur voor heftrucks, stellingen en batterijen of de diploma’s en certificaten van medewerkers. Het VeLA-keur richt zich op de interactie tussen mensen, middelen en werkomgeving. De logistieke bedrijfsprocessen staan hierbij centraal.

 

Drie niveau’s van knelpunten

Tijdens de inventarisatie voor het VeLA-keur volgt de adviseur in het bedrijf de gehele goederenstroom van A tot Z. Systematisch bekijkt hij het proces en werkt daarbij de uitgebreide checklist af. Zo brengt hij de veiligheidsknelpunten van het logistieke proces in beeld. Deze knelpunten vormen het uitgangspunt voor het verbeterplan. Uiteraard voorziet het VeLA-keur tevens in heldere methodes voor het treffen van verbeteringsmaatregelen en het volgen van de resultaten.

Het VeLA-keur Bedrijfslogistiek onderkent bij de veiligheidsknelpunten drie niveaus: een verbeterpunt, een risicopunt en een onveilige situatie. De eerste twee leiden tot aanbevelingen voor verbetering; het laatste knelpunt is reden om het certificaat van het VeLA-keur niet uit te reiken. De betrokken onderneming dient eerst de onveilige situatie op te lossen.

 

Certificaat

Het certificaat dat behoort bij het VeLA-keur heeft een geldigheid van vier jaar. Het keuringssysteem voorziet hierbij tevens in een jaarlijkse check-up via een tussentijdse audit. Indien gewenst treedt de VeLA-adviseur ook op als coordinator van de overige activiteiten die horen bij een complete Risico-inventarisatie en Evaluatie. Hij zorgt dan voor inschakeling van vakkundigen op de andere deelgebieden.

 

Inmiddels zijn vier VeLA-leden geaccrediteerd om het VeLA-keur te mogen uitvoeren:

 

Meer info over de VeLa leest u hier.

Reageer op dit artikel