artikel

Is Nederland nog altijd distributieland?

Distributie

Volgens de laatste cijfers van Nederland Distributieland (NDL) is 4,4 procent van het bruto nationaal product (BNP) toe te wijzen aan de toegevoegde waarde van logistieke activiteiten. Alle logistieke uitgaven bij elkaar geteld geeft Nederland bijna twee maal zoveel uit ten opzichte van het BNP als het Europese gemiddelde. Gemeten in aantal banen is de logistiek verantwoordelijk voor 8,7 procent van de totale werkgelegenheid. Daarin neemt de sector transport en distributie rond de 350.000 arbeidsplaatsen voor zijn rekening.

Onder druk

NDL schrijft in een manifest – De logistieke kracht van Nederland 2005 – dat het belang van distributie in Nederland onomstreden is, ook bij het grote publiek. Ook internationaal staat Nederland nog altijd hoog in aanzien als distributieland, getuige de vele Amerikaanse en Japanse bedrijven, die vanuit Nederland Europa beleveren. Wel is het zo dat Vlaanderen, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied succesvol zijn in hun acquisitie van buitenlandse distributiecentra. Daarmee komt de positie van Nederland als gateway to Europe onder druk te staan.

 

Hoge kwaliteit

Nederland krijgt hoge waarderingscijfers vanuit het buitenland als het gaat om distributiewerkzaamheden. Op de volgende punten komt Nederland als beste uit de bus:

  • flexibiliteit (inhuren van mensen, ontslag)
  • vreemde talen (Engels)
  • flexibel in werktijden, werkduur
  • houding van vakbonden
  • douaneafhandeling

 

Goede tweede is Nederland op het gebied van:

  • productiviteit, loyaliteit
  • verlenen van vergunningen
  • administratieve lasten

Slechter dan België, Frankrijk en Duitsland scoort Nederland op de beschikbaarheid van gebouwen.

 

Concurrentiepositie

Buck Consultants deed in 2004 onderzoek naar de concurrentiepositie van Nederland op logistiek gebied. Nederland is nog altijd erg aantrekkelijk. Wel is de bereikbaarheid van de belangrijkste mainports (Rotterdam en Schiphol) een bron van zorg. Op fiscaal gebied heeft Nederland een grote voorsprong gehad, maar die wordt steeds meer ingelopen. De conclusie was dat in Nederland veel kennis aanwezig is, maar dat die kennis meer moet leiden tot vernieuwende concepten en tot een rol van architect van oplossingen.

 

Wegvervoer

Ruim de helft van de toegevoegde waarde in de logistieke sector komt voort uit vervoer over de weg. De verwachting is (volgens TLN in 2005), dat het binnenlandse beroepsgoederenvervoer van 340 miljoen ton in 2004 naar 375 miljoen ton in 2010. Een andere prognose van TLN is dat in 2010 nog altijd 74 procent van het totale volume aan binnenlands goederenvervoer over de weg zal plaatsvinden. In 2003 was dat nog ruim 84 procent. De gemiddelde afstand per binnenlandse rit is bij het beroepsgoederenvervoer over de weg gestegen van 93 kilometer in 1986 naar 145 in 2003.

Banken (ING Bank, ABN-Amro) dichten de transportsector in Nederland goede kansen toe voor verdere groei. Belangrijke aanbevelingen die zij doen zijn:

  • specialiseer in diensten en/of branches
  • maak gebruik van intermodaal transport

 

Gebruik maken van meerdere modaliteiten (weg, water, spoor) is ingegeven door stijging van de brandstofkosten en het betalen voor weggebruik (Maut in Duitsland). Ook is de alsmaar voordurende groei van het containervervoer (met name uit China) de basis om te denken in distributieconcepten met meerdere modaliteiten.

Reageer op dit artikel