artikel

Extra kosten belemmeren spoor

Distributie

DEN HAAG – Spoorvervoerders ageren tegen de tarieven voor het gebruik van het spoor. Deze gaan volgend jaar flink omhoog. Railion en kleine particuliere spoorvervoerders verwachten dat Nederland zich uit de markt prijst, waardoor klanten andere modaliteiten kiezen of uitwijken naar goedkopere, buitenlandse havens.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 7 oktober 2005.

DEN HAAG – Spoorvervoerders ageren tegen de tarieven voor het gebruik van het spoor. Deze gaan volgend jaar flink omhoog. Railion en kleine particuliere spoorvervoerders verwachten dat Nederland zich uit de markt prijst, waardoor klanten andere modaliteiten kiezen of uitwijken naar goedkopere, buitenlandse havens.

          

“Volgend jaar hebben spoorvervoerders gemiddeld te maken met een verhoging van vijftig tot zeventig procent”, zegt Dirk Harm Eijssen (Beaufort Business Partners). Het tarief komt dan uit tussen de anderhalf en twee euro per kilometer, verwacht hij. “Dit jaar is dit nog 86 eurocent.”

      

Beaufort stelde in opdracht van de kleine particuliere spoorvervoerders ACTS, ERS Railways en Rail4chem een witboek op. “Met heffingen zoals die vanaf 2006 gaan gelden, wordt Nederland vijf tot negen procent duurder dan andere, buitenlandse havens. De vraag is of containervervoer, waarop de Betuwelijn toch vooral gebaseerd is, dan nog wel stand kan houden.”

    

Ook Railion zegt de enorme prijsverhoging voor het gebruik van het spoor niet op

te kunnen brengen en onderhandelt met het ministerie over een redelijke vergoeding na 2006.

          

Amper veertien maanden voor de start van de Betuwelijn zijn er voor spoorvervoerders teveel onzekerheden. Neem de exploitatie. ProRail, Towrail en de havenbedrijven Rotterdam/Amsterdam zijn als consortium hiervoor in beeld. Het gaat uit van een tarief van twee euro in 2007, oplopend tot drie euro in 2011. Het wil een zo hoog mogelijk tarief om de Betuwelijn binnen vijf jaar kostendekkend te maken. “Dit voorstel is echter nog niet aangenomen”, zegt Rob van Gansewinkel van ACTS, “dus onzekerheid rond de tarieven blijft.”

            

Bijkomende kosten

De spoorvervoerders wijzen verder op bijkomende kosten. Behalve de hoge brandstofprijs, gaat het bij de Betuwelijn om extra investeringen voor aanpassingen in locs, voor het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ETCS en het gekozen stroomsysteem. V&W heeft inmiddels toegezegd twintig miljoen subsidie te geven aan leasemaatschappijen Angeltrains en Mitsui, voor de inbouw van ETCS in vijftig locs.

          

Van Gansewinkel: “De subsidieregeling was al bekend, maar dat deze twee zijn uitgekozen, verbaast me. Vallen andere leasemaatschappijen dan buiten die regeling? Ik vind dat de intentieverklaring open moet staan voor meer leasemaatschappijen. Overigens, als vijftig locomotieven begin 2007 rijden, is dat al heel wat. Het wordt hoog tijd. We moeten met zijn allen klaar staan. Onze noodkreet is hopelijk overgekomen.”

        

Overigens hebben ACTS, ERS en Rail4chem overleg gehad met minister Peijs. “Ik heb de indruk dat we dichter bij elkaar kwamen”, aldus Van Gansewinkel.

Reageer op dit artikel