artikel

Kansen en bedreigingen: Problemen chemie Oost-Europa

Distributie

ROOSENDAAL – “De chemische industrie in West- en Oost-Europa moet beter op elkaar afgestemd worden. Oost-Europa kan qua infrastructuur, opleidingen en eisen nog veel beter”, zegt Erik van Egmond van Penske Logistics Europe. “Maar de kansen voor West-Europa liggen duidelijk in Oost-Europa.”

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 23 september 2005.

ROOSENDAAL – “De chemische industrie in West- en Oost-Europa moet beter op elkaar afgestemd worden. Oost-Europa kan qua infrastructuur, opleidingen en eisen nog veel beter”, zegt Erik van Egmond van Penske Logistics Europe. “Maar de kansen voor West-Europa liggen duidelijk in Oost-Europa.”

         

Wat zijn trends in chemie?

“Productielocaties voor industrie- en basischemicaliën worden steeds meer gescheiden van die voor speciale chemicaliën. West-Europese bedrijven kiezen er vaak voor het segment basis- en industriechemicaliën af te stoten en zich te concentreren op speciale chemicaliën. In Oost-Europa en in het Midden- en Verre Oosten nemen al veel chemieconcerns dit segment in hun productie op of gaan ze samen werken met een West-Europees bedrijf. Vooral de nabijheid van Rusland met al zijn grondstoffen vormt een groot voordeel voor deze bedrijven. Daarom groeide de productie van basis- en industriechemicaliën de laatste jaren in Oost-Europa sterk.”

    

Kan Oost-Europa dit aan?

“De logistieke infrastructuur in Oost-Europa is op dit moment nog niet optimaal. Maar in landen als Polen wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan het verbeteren ervan. Deze achterstand leidt nog tot een aantal mogelijke problemen op de deels zeer lange transportroutes tussen Oost- en West-Europa. Zo is er een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen. Hoe meer tussenstappen een transportroute bevat, hoe groter het risico op fouten bij het overladen of onverwachte douanecontroles.”

        

Hoe zit het met scholing?

“Op dit moment is het kwaliteitsniveau van Oost-Europese transporteurs nog een probleem. Met name in scholing hebben chauffeurs een grote achterstand. Zij moeten beter geïnformeerd worden over de speciale eisen bij chemicaliën-transport. In West-Europa bestaan er sinds een paar jaar trainingsprogramma’s om Oost-Europese chauffeurs te scholen in de omgang met gevaarlijke stoffen. Op deze manier komt er genoeg gekwalificeerd personeel beschikbaar om te kunnen voorzien in het groeiende transport tussen oost en west.”

        

Hoe speelt Penske op deze ontwikkeling in?

“Wij werken in distributie samen met partners in Oost-Europa en hebben een eigen vestiging in Estland. Belangrijk is een zeer precieze selectie van partners, want de chemische sector is bij uitstek een markt waar veiligheid vooropstaat. Om ongelukken of rampen te voorkomen, wordt bijvoorbeeld met de beste chauffeurs gewerkt. Behalve voorzichtig vervoeren, moeten ze ook diepgaande kennis hebben over de stoffen die ze vervoeren. Daarvoor hebben we uitgebreide interne trainingsprogramma’s opgesteld.

Voor ons is chemie een van de speerpuntmarkten. Aan de klantenkant ontstaat een enorme clustering door herstructurering van de markt. Sommige bedrijven worden drie keer zo groot en hebben volume nodig om te overleven.”

        

Wat brengt de toekomst?

Het oosten is voor Westerse bedrijven zeker groeimarkt, maar dan in gezamenlijke optrek met het oosten. Uiteraard zijn hier grote investeringen mee gemoeid. Uiteindelijk moeten west, met infrastructuur en installatie, en oost, met grondstoffen, samen een sterke chemische industrie opbouwen.”

         

Kader bij artikel:

ERIK VAN EGMOND (42)

managing director Penske Logistics Europe

• Opleiding: Heao Economie

• Werkervaring: CLS Logistics Services, TNT Logistics Europe en Encebe Export Centrale

Reageer op dit artikel