artikel

Betuweroute alleen rendabel te exploiteren met ‘forse’ tarieven

Distributie

Den Haag – De Betuweroute is exploitabel te maken, met fors hogere gebruikerstarieven dan waar minister Peijs tot nu toe vanuit ging. Dat zegt het Centraal Plan Bureau (CPB). Er kan volgens het CPB voor containers een tarief van zes euro per treinkilometer worden gevraagd, zonder dat drastisch op weg- of watervervoer wordt overgestapt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 17 december 2004.

Den Haag – De Betuweroute is exploitabel te maken, met fors hogere gebruikerstarieven dan waar minister Peijs tot nu toe vanuit ging. Dat zegt het Centraal Plan Bureau (CPB). Er kan volgens het CPB voor containers een tarief van zes euro per treinkilometer worden gevraagd, zonder dat drastisch op weg- of watervervoer wordt overgestapt.

      

Vooral in containervervoer zullen spoorgebruikers minder snel uitwijken naar andere havens of naar binnenvaart of wegtransport dan Ecorys eerder voor Peijs had berekend in een kosten- en opbrengsteninschatting. Dat stelt het CPB in zijn uitgelekte notitie ‘Vooruitzichten spoorvervoer over de Betuweroute’.

     

“We baseren ons hierbij op alternatieve berekeningen en eigen onderzoek naar effecten van de verdieping van de Westerschelde op het achterlandvervoer”, zegt Martin Koning, specialist Betuweroute bij het CPB. “Op basis van deze lagere prijsgevoeligheid zijn hogere gebruikersvergoedingen te vragen.” Dat is volgens het CPB ook nodig om de Betuweroute vanaf 2007 rendabel te exploiteren.

         

“Voor internationaal vervoer over Nederlands grondgebied kan”, aldus Koning, “moeiteloos een heffing worden gehanteerd van 17,50 per teu, oftewel 6 euro per treinkilometer. Dit leidt hooguit tot 12 procent ladinguitval.” De huidige infraheffing ligt op dit moment op ongeveer 60 cent per treinkilometer.

      

“Het CPB is buitengewoon optimistisch over de prijselasticiteit van de markt”, reageert René Holdert van Railion. “Ze rekenen naar een resultaat toe en vragen zich niet af of de markt het kan hebben. Ik moet de concurrent nog zien die zo als railvervoerder overeind kan blijven.”

     

Businesscase

Eerder hebben havenbedrijf Rotterdam en ProRail op verzoek van minister Peijs een businesscase aangeboden, waarin ze aangeven hoe zij de Betuweroute verwachten te exploiteren. “Inhoudelijk kunnen we hier nog niets over zeggen, aldus Eric Drent van ProRail. “Het wordt in elk geval een tarief op basis van kwaliteit, prijs en snelheid.”

    

Koning geeft aan dat een deel van de heffingen die de exploitant oplegt, door de minister moet worden afgeroomd. “Anders realiseert de exploitant hoge winsten terwijl de aanlegkosten geheel door het Rijk zijn betaald.”

     

Minister Peijs gaat het voorstel van havenbedrijf Rotterdam/ProRail nu beoordelen. Begin 2005 besluit de minister of de exploitatie aan beide gegund wordt of dat gekozen wordt voor bijvoorbeeld openbare aanbesteding.

Reageer op dit artikel