artikel

Transport in beeld

Distributie

Logistieke dienstverleners hebben steeds meer behoefte aan ‘regisserende’ bedrijfssystemen. Zij willen software die hun distributieketens actief aanstuurt en transparantie ondersteunt. ‘Klanten kijken rechtstreeks in ons systeem.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 december 2002.

Logistieke dienstverleners hebben steeds meer behoefte aan ‘regisserende’ bedrijfssystemen. Zij willen software die hun distributieketens actief aanstuurt en transparantie ondersteunt. ‘Klanten kijken rechtstreeks in ons systeem.’

Consultancybureau Cap Gemini Ernst & Young bracht de markt voor Transport Management Systemen (TMS) in beeld.

       

Het onderscheid tussen magazijn- en transportbeheer begint te vervagen, zo luidt één van de conclusies. Dit heeft geleid tot een nieuwe strijd in softwareland. Waar leveranciers van software voor Transport Management Systemen (TMS) hun grenzen verleggen richting magazijnbeheer, bieden leveranciers van Warehouse Management Systemen (WMS) juist meer functionaliteit voor transportmanagement.

         

Rollende voorraad

Logistiek dienstverlener Den Hartogh, gespecialiseerd in chemische industrie, heeft die strijd niet afgewacht en heeft al lang geleden een geïntegreerd WMS/TMS-systeem laten bouwen (door Inforit). ‘Steeds grotere delen van de toeleverketen van onze klanten kwamen onder ons beheer’, zegt Mark Warner, group CIO binnen de business unit liquid logistics, die zich bezighoudt met de distributie van vloeibare chemicaliën. ‘Zo zijn er producenten die geen eigen voorraadtanks meer hebben, maar die hun product direct overpompen in onze transportcontainers.’

     

De rollende of varende voorraad die zo ontstaat, moet volgens Warner zo klein mogelijk blijven. ‘Als het goed is, lijkt het alsof wij met onze containers en vrachtwagens een pijplijn vormen van de producent naar zijn klant’. Bovendien probeert Den Hartogh de vervoerskosten te minimaliseren door alleen met volle vrachtwagens te rijden. Om die twee doelen gericht te kunnen nastreven heeft Den Hartogh het WMS Dcfusion en TMS Transfusion laten bouwen, die tezamen alle bewegingen in de logistieke keten inzichtelijk maken.

         

Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig dat Den Hartogh een WMS-pakket gebruikt, er is immers geen distributiecentrum. ‘Alle tankcontainers samen zijn ons warehouse’, legt Warner uit. ‘Als we een opdracht van een producent krijgen om bij zijn klanten chemicaliën af te leveren, kan de voorraad daarvan zich overal in Europa bevinden. Dcfusion houdt echter precies bij waar alle voorraadcontainers staan, en kiest vanzelf de containers uit die het dichtst bij de betreffende klanten staan.’

       

Bovendien is Dcfusion gekoppeld aan het TMS Transfusion. ‘Zodra de containers in beweging komen verschuift de logistieke regie van Dcfusion naar Transfusion’, vervolgt Warner. ‘Dit systeem geeft aan welke vervoerders het beste de containers kunnen gaan vervoeren’. Daarbij kunnen vrachtwagens van Den Hartogh zelf worden ingezet, maar soms is het handiger om een derde partij in te schakelen. Bijvoorbeeld als die dichterbij zit.

       
Thuis inloggen

Het is de bedoeling van Den Hartogh dat alle partijen in de toeleverketen de bewegingen van de containers kunnen volgen. Warner: ‘Naar klanten die hun informatiebehoefte hebben gespecificeerd, zullen we automatisch gegevens pushen. Het tegenovergestelde, pulling, dus informatie opvragen naar wens, is echter ook mogelijk. Daarbij kijk je rechtstreeks in ons systeem, via het internet.’

         

Bij het streven naar logistieke transparantie speelt satellietcommunicatie een steeds belangrijkere rol voor Den Hartogh. Een groot aantal van de vrachtwagens en containers zijn reeds voorzien van satellietzenders. ‘Hierdoor weten we altijd waar onze containers zijn. Bovendien kunnen we de inhoud daarvan bewaken. Er zijn bijvoorbeeld chemicaliën die op een bepaalde temperatuur moeten worden gehouden.’

        

Dcfusion en Transfusion ondersteunen management by exception en geven waarschuwingsboodschappen bij onvoorziene situaties. Warner geeft een voorbeeld: ‘Stel, iemand vergeet om de stekker van de verwarmingsmantel van een container in het stopcontact te steken. Die persoon krijgt dan vanuit Dcfusion een SMS-waarschuwing op zijn mobiele telefoon.’

        

Als de boot die de betreffende container naar een Engelse fabriek moet vervoeren onverhoopt niet komt opdagen, kan er opnieuw worden ingegrepen. ‘Veel chemische producenten werken volgens het just-in-time-principe. Een te late levering is voor hen uit den boze, want dan valt hun fabriek ‘droog’. Bij logistieke problemen laten we daarom één van onze planners uit bed bellen. Hij of zij kan dan vanuit huis inloggen op Transfusion, en zo proberen het probleem op te lossen. Wellicht kan de betreffende container via een andere transportroute, bijvoorbeeld via de kanaaltunnel, alsnog op tijd worden afgeleverd’, besluit Warner.

       

Mars-snelheid

Mol Logistics, voorheen luchtvrachtbedrijf Wassing, werd twaalf jaar geleden overgenomen door de grote Japanse rederij Mitsui OSK Lines (Mol). De logistieke diensten omvatten nu volgens informatiemanager Harrie Vermeer: ‘Alles. Van opslag in ons distributiecentrum te Tilburg, tot vervoer te land, ter zee en in de lucht.’

      

Om al die diensten integraal te ondersteunen, implementeerde Mol Logistics vorig jaar het pakket iLogistics van DCS. ‘Erg ingewikkeld was de selectie niet. Als je een breed TMS wilt, is volgens mij de enige andere kandidaat Interchain. iLogistics bood echter meer mogelijkheden voor geïntegreerd warehousemanagement en kon beter overweg met zee- en luchtvervoer.’

        

Een typische klant van Mol Logistics is Yamaha. ‘Hun motoren komen in containers aan in de Rotterdamse haven. Vervolgens worden ze vervoerd naar Tilburg, en opgeslagen in ons magazijn. Dit gebeurt onder een douane type E-vergunning, zodat er nog geen invoerrechten hoeven te worden betaald.

        

De definitieve douane-afhandeling vindt plaats nadat Yamaha vanuit Japan per EDI-bericht opdracht geeft om motoren naar klanten te brengen. Zo’n opdracht wordt dan vanuit iLogistics doorgesluisd naar Ordis. ‘Dat is ons routeplanningsysteem. Dit bepaalt in welke vrachtwagens de motoren het beste kunnen worden geladen, en welke route die gaan afleggen.’

    

De vrachtwagens zijn voorzien van boordcomputers. ‘Hierdoor kennen we de mars-snelheid, dit is het aantal gereden kilometers gedeeld door de hiervoor benodigde uren. Daardoor zijn de kosten inzichtelijk, en kunnen we onze klanten een goede indicatie geven van het aflevertijdstip.’

        

Incident

Het belangrijkste voor Mol Logistics is dat iLogistics alle logistieke diensten van Mol Logistics integraal ondersteunt. ‘Vroeger werkte de afdeling luchtvracht min of meer gescheiden van de afdeling wegtransport. Dit betekende dus dat we elkaar intern opdrachten gaven. Nu hoeft dat niet meer, maar verschuift de regie automatisch van de ene naar de andere afdeling. Niet alleen voor ons zelf is dat efficiënter, maar ook voor onze klanten. Sommigen van hen willen bijvoorbeeld maar één factuur voor alle geleverde logistieke diensten.’

        

Eén geïntegreerd systeem voor de gehele distributieketen, dat is kortom wat veel logistiek dienstverleners nodig hebben. Een systeem bovendien dat goed in beeld heeft waar een bepaalde lading zich bevindt en signaleert wanneer er zich een incident voordoet. Als zulke systemen voortkomen komen uit een strijd tussen softwareleveranciers die zich voorheen op deelgebieden concentreerden, dan ziet logistiek Nederland die strijd met belangstelling tegemoet.

       

Kaders bij artikel:

 

GRATIS TMS-RAPPORT

Dit is het vijfde artikel in een reeks gebaseerd op onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young, in samenwerking met ITlogistiek. Het volledige onderzoek naar transportmanagementsystemen kan gratis worden opgevraagd.

Bel daarvoor (030) 689 88 53

            

TMS OF SUPPLY CHAIN EXECUTION

Lokale aanbieders staan voor dilemma

‘De markt voor administratie-ondersteunende TMS-software wordt in Nederland gedomineerd door lokale spelers zoals Groeneveld, Plus-software en Interchain’, vertelt Lucien van Zundert van Cap Gemini Ernst & Young (Cgey), die samen met zijn collega Luc Scheidel de markt van Transport Management Systemen in kaart bracht. ‘Logistieke dienstverleners zijn meestal middelgrote ondernemingen, die nemen hun bedrijfssoftware meestal af van leveranciers die eveneens middelgroot zijn. Dit verklaart de dominantie van de lokale aanbieders’, denkt Van Zundert.

        

Tegelijkertijd signaleert hij dat de concurrentiepositie van de grote buitenlandse TMS-leveranciers momenteel verbetert. ‘De bedrijfsomvang van logistiek dienstverleners wordt groter, onder meer door fusies. Bovendien hebben zij steeds complexere logistieke functionaliteit nodig om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. De lokale TMS-spelers komen daardoor voor een dilemma te staan: gaan wij al die functionaliteit aanbieden, of richten wij ons specifiek op het MKB-segment.’

       

De komende drie jaar zal bij TMS het accent liggen op het uitbouwen van de mogelijkheden voor logistiek ketenbeheer. ‘Denk daarbij aan planningsoptimalisatie en tracking & tracing’. Zaken dus die je aantreft in software voor Advanced Planning en Scheduling. Dit verklaart waarom APS-leveranciers zoals i2 en Manugistics steeds actiever worden op de TMS-markt.

        

‘De meeste TMS-leveranciers streven momenteel naar één systeem, met daarin alle operationele functionaliteit die een logistiek dienstverlener nodig heeft. Dus zowel administratie, planning, ketenbeheer als warehousing. Sommige hebben dat doel nu al bereikt. Die aanbieders noemen zich dan geen TMS-leverancier meer, maar Supply Chain Execution-specialist.’

 

Reageer op dit artikel