nieuws

AB Texel en bonden sluiten (eindelijk) akkoord over werkroosters chauffeurs

carrière & mensen 771

Logistiek dienstverlener AB Texel en de vakbonden CNV en FNV hebben een einde gemaakt aan een langlopend conflict over de werkroosters van de chauffeurs in het aardappeltransport. De drie partijen zijn met elkaar overeengekomen dat het flexibele werktijdenbeleid van de agf-vervoerder overeind blijft. De door de bonden gewenste werkgarantie is van tafel.

AB Texel en bonden sluiten (eindelijk) akkoord over werkroosters chauffeurs

De overeenkomst volgt na een langslepend conflict tussen AB Texel en  FNV en CNV over de toepassing van alternatieve werkroosters in het aardappeltransport. Jaren geleden is de logistiek dienstverlener volgens eigen zeggen met deze roosters begonnen om tegemoet te komen aan de wensen van klanten. Maar ook om flexibiliteit in werkroosters aan te bieden aan medewerkers. Chauffeurs konden volgens het bedrijf vrijwillig deelnemen en op elk moment terug naar een regulier werkrooster wanneer zij dat wensten.

Rooster in strijd met cao

Deze werkrooster waren tegen het zere been van de bonden want zouden afwijken van de geldende cao. Daarom eisten beide bonden een aantal maanden geleden dat AB Texel zou stoppen met deze roosters. Uit een stemming onder hun vakbondsleden kwam naar voren dat het merendeel van de leden negatief tegenover de werkroosters stond. AB Texel hanteert volgens de bonden een arbeidssysteem dat op drie punten in strijd is met de cao.

Meerderheid voor huidig werksysteem

Als reactie liet de logistiek dienstverlener – op plaats 22 in de laatste editie van top 100 Logistiek Dienstverleners – een onderzoek doen naar door een onafhankelijk bureau uitvoeren naar de mening van alle aardappelchauffeurs die in deze roosters werken (in totaal 128). Hieruit kwam naar voren dat 94 procent van de chauffeurs het huidige werksysteem wilde behouden.

Nieuwe stemming bonden

Inmiddels hebben de vakbonden hierop gereageerd. Uit een nieuwe stemming onder de leden kwam naar voren dat een overgrote meerderheid, 86 procent, van de leden voor het behoud van de werkroosters is. Dit betekent dat de vakbonden bereid zijn om de werkroosters van AB Texel te formaliseren.

Werkgarantie niet opgenomen

Linda Slagter van CNV zegt tegen Nieuwsblad Transport dat de wrevel bij de vakbonden en de chauffeurs vooral zat bij het gebrek aan werkgarantie. De bond en de leden wilden dat AB Texel een werkgarantie zou afgeven van acht uur per roosterdag. De vervoerder zag dat niet zitten. In het onlangs gesloten akkoord is deze garantie uiteindelijk niet opgenomen, tot teleurstelling van Slagter.

Lees ookAB Transport mag vierdaagse werkweek voorlopig doorvoeren

Reageer op dit artikel