nieuws

Conflict vakbonden en AB Texel loopt verder op

carrière & mensen 2554

Logistiek dienstverlener AB Texel Group pleit voor het behoud van flexibele werkroosters voor chauffeurs in het transport van aardappelen. Daarmee heeft het bedrijf de vakbonden FNV en CNV tegen zich. Het conflict spitst zich toe op het flexwerksysteem, dat al een geruime tijd onder vuur ligt.

Conflict vakbonden en AB Texel loopt verder op

De vakbonden FNV en CNV hebben negatief gereageerd op het verzoek van AB Texel Group om het flexibele werksysteem te formaliseren en sommeren de logistiek dienstverlener het systeem per 1 oktober stop te zetten. Het alternatieve werkrooster wijkt op een aantal  punten af van de cao beroepsgoederenvervoer. Daarom  heeft het bedrijf in de afgelopen jaren meerdere verzoeken gedaan bij de vakbonden FNV en CNV om het werksysteem te formaliseren. Maar de vakbonden willen daar niet in mee. Tegenover NIeuwsblad Transport zegt Linda Slagter (CNV), dat 89 procent van de aangesloten leden bij AB het niet ziet zitten om volgens deze regeling te werken. De reden zou zijn, dat de regeling maar beperkte zekerheid biedt. De cao schrijft voor dat veertig uur per week moet worden aangeboden. AB kiest voor 160 uur per vier weken. “Chauffeurs zijn bang dat ze al na drie weken die 160 uur hebben gewerkt en er dus voor de vierde week geen werk meer is. Dat scheelt tevens overuren. Wij willen een achturige werkgarantie op een roosterdag en vasthouden aan een veertigurige werkweek.”

‘Grootste deel wil situatie houden’

Dennis Wetenkamp is CEO van AB Texel Group: Hij heeft op zich begrip voor de kaders van de cao. “Afwijkingen hierop kunnen risico’s betekenen op onderbetaling en slechte voorwaarden. Echter zijn, in samenspraak met de vakbonden, extra afspraken gemaakt wat betreft beloning en arbeidsvoorwaarden voor de systeemchauffeurs. Dit om deze medewerkers niet te benadelen vanwege het alternatieve werkrooster. We hebben zelf onderzoek laten doen door een onafhankelijk bureau. Wij als AB Texel Group wilden zelf weten hoe de systeemchauffeurs, de mensen om wie het gaat, tegen het huidige werksysteem aankijken.Van de 128 systeemchauffeurs hebben er 111 de anonieme vragenlijst ingevuld. 94 procent wil blijven werken zoals het nu is, omdat dit beter aansluit bij hun thuissituatie.”

Basis is vrijwillige deelname

Wetenkamp geeft aan dat al meer dan vijftien jaar chauffeurs rijden volgens het alternatieve werkrooster. “Kort gezegd betekent dit dat de chauffeurs de helft van hun tijd rijden en de andere helft van hun tijd vrij zijn. Zij werken volgens een vast rooster. Een dergelijk werksysteem biedt flexibiliteit voor de organisatie, medewerkers en klanten. Uitgangspunt is dat chauffeurs hier vrijwillig aan deelnemen. Zij kunnen elk moment terug naar een regulier werkrooster wanneer ze dit wensen. Tevens garandeert wij deze systeemchauffeurs elke maand een basisloon van 174 uur.”
Volgens Wetenkamp is het de hoogste tijd, dat ook de transportsector een cao krijgt met meer mogelijkheden tot flexibele werkroosters. “Deze trend zie je al jaren in verschillende sectoren, transport kan hier niet in achterblijven. Juist niet vanwege het flexibele karakter. We hopen samen met de vakbonden te komen tot een oplossing die echt in het belang is van alle medewerkers.” Mocht dat niet lukken, dan wil Wetenkampt de kwestie voorleggen aan de rechter.
Een paar jaar geleden stond AB Texel ook al eens voor te rechter. Toen spande de OR een kort geding aan over een vierdaagse werkweek regeling. Dat betrof toen de chauffeurs, die werkzaam zijn in de veevoerdivisie

Reageer op dit artikel