nieuws

Jumbo en vakbonden bereiken akkoord over distributiepersoneel

carrière & mensen 975

Jumbo Supermarkten en de vakbonden FNV en CNV hebben overeenstemming bereikt voor de resterende groep distributiewerkers op wie op dit moment alleen de cao Jumbo Logistiek van toepassing is.

Jumbo en vakbonden bereiken akkoord over distributiepersoneel

Deze medewerkers konden hierdoor geen aanspraak maken op de loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden uit de Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) van Jumbo. Volgens de bonden en Jumbo waren geen van de partijen tevreden met de situatie. De afgelopen tijd hebben Jumbo, FNV en CNV gesprekken gevoerd, meldde Distrifood al eerder.

De zaak vindt zijn oorsprong in het conflict tussen de vakbonden en Jumbo over vernieuwing van de cao die in 2017 afliep. Dit leidde onder meer tot acties in de distributiecentra.

‘Partijen vonden elkaar onder meer in de gedeelde wens om zoveel mogelijk gelijkheid in loon en arbeidsvoorwaarden te realiseren voor álle medewerkers van Jumbo Logistiek. Door deze overeenstemming krijgen medewerkers nu dezelfde arbeidsvoorwaarden en is er geen sprake meer van ongelijkheid onder de medewerkers die voor 1 april 2019 in dienst waren’, alus Jumbo in een persbericht.

Met terugwerkende kracht

Volgens Jumbo kom de overeenkomst er onder meer op neer dat de resterende groep medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 26 februari 2018 recht heeft op uitbetaling van de loonsverhogingen uit de AVR. ‘Ook behouden zij, net als alle andere medewerkers die vóór 1 april in dienst waren, hun normatieve historische cao-rechten volledig. Jumbo, FNV en CNV zijn blij dat er nu een oplossing is gevonden. Partijen gaan in samenspraak werken aan het verdere herstel van een duurzamere overlegstructuur.’

Jumbo houdt vast aan AVR

Beide partijen stellen dat ze het nog steeds niet eens zijn over de de discussie AVR versus cao voor Jumbo Logistiek. ‘De vakbonden blijven er naar streven om tot een nieuwe cao te komen. Jumbo houdt daarentegen gedurende de looptijd vast aan haar afspraken die gemaakt zijn met de (centrale) ondernemingsraad. Bij alle partijen is er een groeiend besef dat er ruimte moet zijn voor overleg over zaken die de twist omtrent dit onderwerp overstijgen.’

Reageer op dit artikel