nieuws

Opgepast: personeelstekort loopt verder op door afname Oost-Europese werknemers

carrière & mensen 3680

Het personeelstekort in de logistiek wordt de komende jaren flink groter. Oorzaak is dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa de komende jaren waarschijnlijk geleidelijk afneemt.

Opgepast: personeelstekort loopt verder op door afname Oost-Europese werknemers

Die voorspelling doet ABN Amro in een nieuw rapport. Dat betekent dat er nog meer druk komt op de toch al krappe Nederlandse, logistieke arbeidsmarkt.

Nu de economie in Oost-Europa flink groeit en de werkloosheid daar lager ligt dan het Europees gemiddelde, zijn die arbeidskrachten hard nodig in eigen land. Er zijn eigenlijk steeds minder drijfveren voor bijvoorbeeld Poolse, Tsjechische of Bulgaarse arbeidskrachten om naar Nederland te komen, aldus de bank. Een zorg die Frank van Gool, ceo van internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force in maart al uitte. Hij voorspelt dat er meer werknemers vanuit Azië naar Nederland zullen komen.

Gevolgen logistiek

Voor de logistieke sector kan deze trend grote gevolgen hebben voor de toch al zeer krappe arbeidsmarkt. In Nederland zijn bijna 53.000 Oost-Europeanen werkzaam in de transport en logistiek: zo’n 13 procent van de gehele sector. Door de groei van e-commerce neemt de vraag naar personeel naar verwachting alleen maar toe.

 

De effecten van de krapte zijn nu al merkbaar. “Personeelstekort staat bedrijfsvoering logistiek sector in de weg”, aldus UWV in een rapport eerder dit jaar.
Volgens ABN Amro-econoom Nora Neuteboom zijn er nog wel een enkele factoren die de druk wat kunnen verlichten. “Bij een brexit vertrekken veel Oost-Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk die zich mogelijk in Nederland vestigen. Ook kunnen ondernemers waar mogelijk extra investeren in digitalisering en robotisering, om het effect van het personeelstekort op lange termijn te verzachten.”

 

 

Reageer op dit artikel