nieuws

Slapen in truck moet blijven: logistieke sector en provincies schrijven brandbrief aan minister

carrière & mensen 7326

Het totaalverbod op slapen in de cabine van een vrachtwagen moet van tafel. Dat vinden TLN, evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Zij hebben een brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen gestuurd om hun eis kracht bij te zetten.

Slapen in truck moet blijven:  logistieke sector en provincies schrijven brandbrief aan minister

TLN, evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies zijn ervan overtuigd dat het totaalverbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine ertoe zal leiden dat er een rem komt op de verdere ontwikkeling van beveiligde parkings met goede voorzieningen.

Het Europees Parlement wil dat de chauffeur minimaal eens per vier weken zijn normale wekelijkse rust (45 uur) thuis in zijn eigen woonland doorbrengt. Wil de chauffeur niet thuis, maar op een andere privélocatie naar keuze zijn rust doorbrengen, dan moet hij dat twee weken van te voren schriftelijk aankaarten bij zijn werkgever.

 

Lees ook
Slapen in de cabine, cabotage, detachering: dit heeft Europa besloten, dit zijn de gevolgen

 

Ook stellen ze in de brief aan de minister dat het verbod zal leiden tot aantasting van de flexibiliteit van de sector en wijzen ze op praktische problemen.  Er zijn onvoldoende veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens om te overnachten, stellen de partijen.

De belangenorganisaties en provincies pleiten daarom voor meer beveiligde truckparkings als oplossing.  Die komen er niet volgens hen als er een totaalverbod komt op slapen in de cabine., omdat dan de business case van de parkings in gevaar komt. Truckparkings zijn gebaat bij hoge bezettingsgraad, ook in weekenden, schrijven ze.

De sector heeft deze voorzieningen hard nodig, omdat het tekort aan parkeerplaatsen tot gevolg heeft dat chauffeurs grote moeite hebben tijdig hun pauzes en rust te genieten. Negatieve gevolgen zijn ook dat er overlast is voor de omgeving doordat er gerust wordt op plaatsen zonder voorzieningen en dat de transportcriminaliteit en inklimmers teveel ruimte krijgen.

De Tweede Kamer debatteert 22 mei over dit onderwerp.

 

Reageer op dit artikel