nieuws

Inspectie SZW: transporteurs voor 2,5 miljoen euro beboet in 2018

carrière & mensen 3727

Bedrijven actief in de transport en logistieksector hebben vorig jaar voor ruim 2,5 miljoen euro aan boetes gekregen van de Inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze zijn uitgedeeld aan negen verschillende bedrijven. Zes keer is een dwangsom opgelegd en er zijn vier strafrechtelijke onderzoeken gestart, blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder.

Inspectie SZW: transporteurs voor 2,5 miljoen euro beboet in 2018

De Inspectie SZW kijkt onder meer naar naleving van de rij- en rusttijden, onderbetaling, illegale tewerkstelling en arbeidsuitbuiting. Daarbij trekt het gezamenlijk op met onder meer de ILT, de Douane, Niwo en de NVWA.

Oneerlijke toestanden koeriersdiensten

De Inspectiedienst richtte zich het afgelopen jaar met name op het wegtransport en koeriersdiensten omdat uit risico-analyses blijkt dat in deze deelsector van de logistiek de grootste kans op oneerlijke toestanden is. Bij koeriersdiensten wordt gekeken naar onder andere schijnzelfstandigheid. Dit vanwege de hoge mate van flexibiliteit die de pakketbezorgingssector kenmerkt.

Terugvorderen uitkeringen

SZW constateert dat bij inspecties van pakket- en koeriersdiensten het afgelopen jaar regelmatig zwart werk werd gedaan. Er zijn door de inspectie signalen van mogelijke uitkeringsfraude doorgegeven aan het UWV en gemeenten. Signalen van mogelijk belasting- en premiefraude zijn gemeld bij de Belastingdienst. Dit heeft geleid tot het stopzetten en terugvorderen van uitkeringen.

Opsporen postbusconstructies lastig

Loonkosten vormen een groot deel van de totale kosten binnen de sector transport en logistiek. Om op loonkosten te besparen, worden allerlei constructies bedacht, stelt de inspectie vast in haar jaarverslag dat eerder deze week verscheen. Aandachtspunten in het internationaal vervoer over de weg zijn volgens de inspectie SZW postbusondernemingen. Dit soort ondernemingen zijn in het buitenland gevestigd en op papier worden de chauffeurs vanuit het buitenland aangestuurd. Bewijzen dat sprake is van een postbusfirma en dat daadwerkelijke aansturing vanuit Nederland plaatsvindt, is een lastig en arbeidsintensief traject, aldus de inspectie.

Hulp van chauffeurs nodig

Voor het vaststellen van correcte beloning is veel onderzoek en medewerking van de chauffeurs zelf nodig. Alle uitgevoerde onderzoeken zijn nader geanalyseerd op mogelijke (schijn)constructies en gehanteerde verdienmodellen. Met de ILT leidt dat tot verder onderzoek naar deze constructies.

Reageer op dit artikel