nieuws

Tien jaar innovatie – afscheid Willem Heeren (PODCAST)

carrière & mensen 1210

Tien jaar geleden, met de komst van TKI Dinalog, is logistieke innovatie in een stroomversnelling gekomen. Willem Heeren vertrekt als bestuursvoorzitter. In een aparte podcast bespreekt hij samen met Albert Veenstra en Aad Veenman de belangrijkste thema’s.

Tien jaar innovatie – afscheid Willem Heeren (PODCAST)

De podcast, onder leiding van Tom van ’t Hek, gaat over actuele trends als vergroening, mainportbeleid en over data driven logistics. Maar eerst vertelt Willem Heeren wat hem vooral is bijgebleven van de afgelopen periode met een groot aantal projecten. Hij is blij met de manier waarop de samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid tot stand kwam en vooral is voorgezet. “We zitten, dankzij de langjarige ondersteuning van de overheid, nu in de derde fase van drie jaar dat we in de triple helix vorm werken aan logistiek en innovatie met hele mooie resultaten.”


Vooral MKB heeft hulp nodig

Het hoort volgens Heeren bij de rol van TKI Dinalog om helder te maken wat de mogelijkheden zijn om te vernieuwen en vooral te vergroenen. Dat vindt Albert Veenstra ook. “Er zijn zoveel dingen die we te doen hebben, daar hebben bedrijven wel wat hulp bij nodig om te bepalen: wat moet ik nou doen?”
“Dit is niet iets wat nu opeens op tafel komt”, vult Heeren aan. “Kijk hoe tegenwoordig nieuwe combinaties van goederenstromen tot enorme verbeteringen leiden. Dat levert heel veel besparing van CO2 uitstoot op, mede dankzij innovatie in de vorm van complexe, geavanceerde computersystemen.”
Maar die innovatie komt niet overal goed tot zijn recht. “Veel grote bedrijven in de logistiek zijn hier nu mee bezig. Over hen maak ik me geen zorgen. Ze kunnen dit soort innovaties betalen en hebben de kennis in huis. Maar negentig procent in deze sector is MKB. Die moeten we er bij betrekken.”

Congres Topsector geeft duiding

Het komende congres van de Topsector Logistiek op 16 april, heeft in het programma diverse sessies ingeruimd voor de vertaalslag van innovatie naar de dagelijkse praktijk juist op het gebied van CO2 reductie en duurzaam ondernemen. “Zoveel ton besparing, dat biedt de gemiddelde ondernemer weinig houvast”, zegt Aad Veenman in deze podcast. De discussies binnen TKI Dinalog helpen die bedrijven goed op weg, vindt de voorman van de logistieke sector.

Aad Veenman

Inhoudsopgave podcast Topsector Logistiek

01:06 Tien jaar TKI Dinalog – intensief traject

04:05 De vergroening van de sector is volop bezig, maar lastig

08.23 Veel grote bedrijven doen dit al – maar de rest nog niet

09.45 Gelet op externe effecten is transport te goedkoop

Willem Heeren

12.02 Mainports en corridors – daar is wel consensus over

13.50 Bedrijfsleven kijkt ook over de grenzen heen

15.33 ‘Wij realiseren CO2 reductie voor Duitsland…’

16.33 Laat niet elke gemeente op eigen houtje investeren

18.21 Corridors zijn net als het vakgebied – wie heeft regie?

Albert Veenstra

19:44 Data driven logistics – hier ligt een enorme kans

22:00 Gebruik die data – en doe dat vooral samen

24:20 Er zijn goede voorbeelden zoals Portbase en iShare

27:21 Dit zijn de ankerpunten van de logistieke vernieuwing

27:51 ‘TKI Dinalog staat en daar mogen we best fier op zijn…’

28:48 Waardering voor inzet en betrokkenheid van Heeren

29:44 Afsluiting

Afscheid Willem Heeren

Na tien jaar Dinalog stapt Willem Heeren op als bestuursvoorzitter. Hij was er vanaf het begin bij betrokken. Vorige week nam hij afscheid in het Chassé Theater in Breda. Uit handen van Bart Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, kreeg Heeren de Hertog Jan erkenning aangereikt. De onderscheiding is er voor Brabanders, die zich volop hebben ingezet voor de provincie.
Dinalog ging als topinstituut van start in 2009 met de ambitie om te komen tot een gecoördineerde aanpak van – wat Heeren noemt – ‘open’ innovatie; innovatie die voor iedereen in de logistieke sector beschikbaar is. Met het ontwikkelen van kennis kwam het al snel goed. Alles met elkaar is er in tien jaar tijd voor pakweg 200 miljoen euro aan cofinanciering uitgezet om innovatieprojecten mogelijk te maken. Iets minder voortvarend verliep de verspreiding van de kennis door de hele logistieke sector. De Topsector Logistiek wist zo’n 600 bedrijven als partner mee te krijgen in de innovatieprojecten. Dat is op zich een indrukwekkend aantal, maar Heeren vindt zelf dat met name het midden- en kleinbedrijf in de logistiek te weinig profiteert. Bij zijn afscheid riep hij het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Robert van der Waal op om daar meer aandacht aan te geven.

 

Reageer op dit artikel