nieuws

Te weinig geld en aandacht voor trainen personeel

carrière & mensen 1225

Het opleidingsniveau in de logistieke sector is ondermaats. Dat is het gevolg van het gebrek aan een strategische visie op personeelsbeleid. Er moet meer geld naar het opleiden van mensen en meer aandacht naar de persoonlijke ontwikkeling.

Te weinig geld en aandacht voor trainen personeel

In een nieuw sectorrapport van ABN Amro schetst de bank een teleurstellend beeld. Zestig middelgrote bedrijven in de transport en logistiek lieten zich uithoren over hun personeelsbeleid. Slechts een kwart van hen heeft een opleidingsbudget beschikbaar voor de medewerkers. Per medewerker is gemiddeld een bedrag van iets meer dan 800 euro gereserveerd. Te laag om echt werk te maken van het streven om de medewerkers van nu de benodigde digitale vaardigheden aan te leren, zeggen de branchespecialisten van ABN Amro. Want alleen met goed getrainde mensen kunnen bedrijven in deze sector de technologische ontwikkelingen bijbenen.

Meer digitale vaardigheden nodig

In het rapport ‘Logistiek personeel van de toekomst’ vertelt wat bedrijven te wachten staat. Uit de inventarisatie – eerste kwartaal 2019 – blijkt dat 34 procent van de bedrijven gebukt gaat onder een krappe arbeidsmarkt, die een rem zet op verdere groei van het bedrijf. Dat neemt alleen maar toe. Bovendien gaat de samenstelling van het personeelsbestand veranderen. De vraag naar ICT-ers en planners neemt toe. Voor de bestaande functies geldt, dat het personeel meer digitale vaardigheden nodig zal hebben. Tegelijk zal een deel van het personeelsbestand met pensioen gaan en is verjonging nodig.

Zo krijg je (en behoud je) de juiste mensen

Voorbeelden uit de praktijk – hoe gaan bedrijven in de logistiek om met personeelstekort?
Lees het hele artikel >>>>

Werven in andere sectoren

Bedrijven in de sector zijn onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen, ook al zien ze de veranderingen snel op zich af komen. Gemiddeld verwachten ze dit jaar een toenemende vraag aan personeel van 4 procent. Gemeten over de periode 2018 tot 2024 zal het aantal medewerkers, dat nodig is om al het werk te doen, zijn toegenomen met bijna 20 procent. Dat betreft behalve logistiek medewerkers en chauffeurs, vooral ook ICT-ers en planners.

Een belangrijke uitkomst is dit rapport is, dat bedrijven teveel naar de andere bedrijven in de sector kijken als het gaat om het aantrekken van nieuwe mensen. Maar dat lost het tekort niet op. Het is onvermijdbaar, dat vanuit andere sectoren de aanwas moet komen, zeker wat betreft ICT-ers.

Helft heeft vorig jaar training gedaan

Samengevat concludeert ABN Amro dat logistieke bedrijven op HR gebied een inhaalslag hebben te maken en meer moet nadenken over de lange termijn. Ze beschikken helaas vaak niet over professionals, die daar mee aan de slag kunnen gaan. Bovendien zou er meer werk gemaakt moeten worden van het toekomstbestendig maken van de huidige groep medewerkers. Vaak weten ze niet of daar onbenutte talenten tussen zitten en ook niet hoe ze daarmee zouden moeten omgaan. Dat slechts de helft van de medewerkers het afgelopen jaar één of meerdere trainingen heeft gevolgd – inclusief de verplichte cursussen – is wat dat betreft een teken aan de wand.

Download hier het volledige rapport

Reageer op dit artikel