nieuws

Personeelstekort: mismatch vraag aanbod grootste boosdoener

carrière & mensen 1821

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt steeds verder. Twee derde van de ondervraagde bedrijven in Nederland verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen. Mismatch tussen vraag en aanbod is het grootste struikelblok.

Personeelstekort: mismatch vraag aanbod grootste boosdoener

Eind 2018 kampte 60 procent van de ondervraagde bedrijven in Nederland met een tekort aan personeel. Voor 2019 loopt dit percentage verder op naar 65 procent van de bedrijven.  Volgens 40 procent van de respondenten is het grootste probleem op de arbeidsmarkt de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en/of vaardigheden.

Logistieke sector ‘zeer krap’

Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de schaarste dit jaar naar verwachting tot een omzetdaling van 6 procent of meer.  De logistieke sector is geen uitzondering. In heel Nederland is er sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt, blijkt uit de meest recent Schaarste Index van Tempo Team.

 

 

personeelstekort

 

Oplossingen bedrijven personeelstekort

Om de personeelskrapte het hoofd te bieden zien bedrijven zich genoodzaakt medewerkers zelf op te leiden. 56 procent  geeft aan dat te doen. Ook omscholing van bestaande medewerkers wordt als een oplossing gezien.

 

 

 

 

Inzet en vaardigheden worden belangrijker

Uit de enquête van ING blijkt dat hard skills alleen, zoals opleiding, niet langer doorslaggevend zijn om iemand aan te nemen. Doordat technieken sneller veranderen neemt de relatieve waarde van diploma’s af. De inzet en vaardigheden van een kandidaat worden daarentegen steeds belangrijker. Ook vinden bedrijven het belangrijk dat de betreffende persoon in het team past.

Extra mankracht

Een andere oplossing om de personeelsschaarste het hoofd te bieden is extra mankracht inzetten. Dit kan extern door tijdelijk personeel, zoals zzp’ers en uitzendkrachten, aan te nemen. Al wordt dit ook steeds moeilijker doordat ook hier de krapte toeneemt. Een interne oplossing voor extra mankracht is door het eigen personeel meer uren te laten werken. Zo geeft een kwart van de bedrijven aan dat zij parttimers die werkzaam zijn in het bedrijf meer uren laten werken. Een andere mogelijkheid voor extra mankracht is het aanboren van andere doelgroepen zoals buitenlandse werknemers, werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of statushouders. Logistieke dienstverleners Müller, Bentvelzen en Leen Menken doen precies dat. Zij leiden statushouders op tot een volwaardige dc medewerker of vrachtwagenchauffeur.

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel