nieuws

Lintje voor afzwaaiende lector Stef Weijers

carrière & mensen 716

Stef Weijers zwaaide op 6 december, na een indrukwekkende carrière, af als Lector Logistiek & Allianties aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zijn werk voor het logistieke vakgebied is niet onopgemerkt gebleven. Hij werd tijdens zijn afscheidsreceptie door locoburgemeester Harriët Tiemens van de Gemeente Nijmegen verrast met een lintje.

Lintje voor afzwaaiende lector Stef Weijers
Stef Weijers en locoburgemeester Harriët Tiemens na het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding Foto: HAN

Stef Weijers begon ruim 16 jaar geleden als een van de eerste lectoren logistiek in Nederland. “Logistiek is in al die jaren niet zoveel veranderd. Het zijn de aantallen die zijn veranderd. De afmetingen van de dc’s, het aantal vrachtwagens, de goederenstromen”, aldus Weijers tijdens zijn afscheidsrede. Ook het aantal studenten aan de HAN is toegenomen van 17.000 in 2002 tot 34.000 in 2018 en het aantal lectoraten van 8 in 2002 naar 36 in 2018.

Praktijkgericht logistiek onderzoek

Weijers, die ook programmadirecteur is van het KennisDC Logistiek Gelderland, hield zich tijdens zijn lectoraat bezig met praktijkgericht onderzoek in samenwerking met bedrijven. Kennis uit de praktijk naar het onderwijs brengen is daarvan het belangrijkste doel. In het begin, in 2002, was hij vooral bezig met de vraag: hoe maak in naam in de onderzoekswereld. Een van zijn eerste onderzoeksprojecten was Transumo. “Ik zette toen mijn handtekening onder het onderzoekscontract van 1,3 miljoen euro, dat kon toen nog”, memoreert Weijers. In de periode daarna stond het onderwerp zorglogistiek hoog op de onderzoeksagenda van het HAN-lectoraat, met als eindresultaat het boek Logistiek in de Zorg. Na bijna 17 jaar kan gerust worden gezegd dat de onderzoeksgroep van Weijers staat als een huis met 20 medewerkers en een substantiële bijdrage in logistiek praktijkonderzoek.

Meer onderzoeksgeld voor hbo

Stef Weijers

Stef Weijers tijdens zijn afscheidsrede op 6 december

“Universiteiten kennen een AIO-stelsel, waarom hebben we dat nog altijd niet in het hbo?”

Toch is er ook nog ruimte voor verbetering, vindt Weijers. Hij staat stil bij het binaire stelsel tijdens zijn afscheidsrede. Dat mag wat hem betreft wel eens opengebroken worden. Het hbo zou meer middelen en onderzoeksbudget moeten krijgen, zodat praktijkgericht onderzoek de kans krijgt om zich verder door te ontwikkelen. Het gat met het wo is volgens Weijers veel te groot. “Universiteiten kennen een AIO-stelsel, waarom hebben we dat nog altijd niet in het hbo?” Na de masterfase zou volgens Weijers een hbo-student prima verder kunnen met 2 jaar promotie-onderzoek. Dat wordt in het buitenland, waar het al meer bekend is, ‘professional doctorate’ genoemd.

Lintje

Weijers sloot af met een stukje opera, zijn geliefde hobby, dat hij samen met een collega ten gehore bracht. Daarna werd hij nog toegesproken met lovende woorden door verschillende collega’s en vakgenoten. Tijdens de aansluitende afscheidsreceptie stapte Harriët Tiemens loco burgermeester van de Gemeente Nijmegen plotseling naar voren. Weijers werd door haar met de volgende woorden toegesproken en als kers op de taart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Weijers is sinds 2002 lector en hoofd-integraal manager van de onderzoeksgroep Logistiek en Allianties en daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van toegepast onderzoek aan de faculteit Economie en Management van de HAN. Hij heeft naast zijn functie als lector een zeer indrukwekkende lijst met publicaties geproduceerd, deze gaat veel verder dan van een gemiddelde lector in het HBO en zijn functie verwacht mag worden. De heer Weijers richt zich op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis ten behoeve van de samenleving. Het vak logistiek is door zijn inzicht en pioniersgeest in een breder kader gezet. Hij betekende niet alleen veel voor de traditionele vervoerslogistiek, maar ook de zorglogistiek heeft hij wetenschappelijk onderbouwd landelijk ‘op de kaart gezet’. Hij verbindt het logistieke onderwijs met meerdere werkvelden en geeft handvatten om logistieke processen te verbeteren. Zonder de heer Weijers was er geen Kennis DC Logistiek Gelderland gekomen en hij zorgde voor een hele nieuwe dimensie toegepast wetenschappelijk onderzoek zowel binnen het hoger onderwijs als binnen het bedrijfsleven. Door zijn inzet kwam er nationale erkenning van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor een project voor duurzame logistiek in de zorg. De heer Weijers onderscheidde zich in zijn reguliere activiteiten door zeer studentgericht te zijn. Als aanjager van talentontwikkeling is hij nauw betrokken geweest bij het op de kaart zetten van de Human Capital Agenda binnen het logistieke werkveld. Ook is hij jurylid van de Nationale Scriptieprijs Logistiek en was voor veel ‘jonge’ docentonderzoekers een kritische co-auteur. De heer Weijers heeft diverse functies bekleedt onder andere lid, bestuurslid, voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting Vervoerslogistieke Werkdagen. Hij was ook nauw betrokken bij de uitgifte van de bundel met gemiddeld 25 wetenschappelijke artikelen voor het jaarlijkse congres. Bovendien is hij ook grondlegger van het Nationaal Kennis Akkoord Logistiek. Deze organisatie stimuleert innovaties binnen de logistiek en voert projecten uit. Dit baanbrekende initiatief is in 2008 beloond met de HBO-Innovatieprijs.De heer Weijers heeft het nieuwe en succesvolle tijdschrift voor toegepaste logistiek ‘Logistiek+’ opgezet en is vanaf de oprichting ook hoofdredacteur. 

Lees ook deze blog van Stef Weijers waar hij ingaat op de competenties van de logisticus van de toekomst: ‘War on talent’ barst los.

 

Reageer op dit artikel