nieuws

Seizoenseffect vlakt krappe arbeidsmarkt iets af

carrière & mensen 1534

De krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegroep logistiek medewerker neemt licht af, zo blijkt uit de driemaandelijkse index van Tempo-Team. Maar het aantal vacatures stijgt nog altijd. Bedrijven als DPD en Arvato halen alles uit de kast om echte problemen voor te zijn.

Seizoenseffect vlakt krappe arbeidsmarkt iets af

Overal is sprake van minimaal een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ markt. In het derde kwartaal van 2017 kende Nederland nog een ‘ruime’ arbeidsmarktregio en acht ‘gemiddeld’ krappe arbeidsmarktregio’s. De schaarste manifesteert zich in het hele land, waarbij een minimale daling (van 236 naar 225) zichtbaar is in het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van het tweede kwartaal. Deze minimale daling betekent voor de regio Noord-Limburg en Drechtsteden, dat ze dit kwartaal ‘zeer krap’ in plaats van ‘extreem krap’ zijn. Heel Nederland ziet er daardoor rood en donkerrood uit. Aangezien schaarste wordt berekend door zowel naar vraag als aanbod te kijken, betekent veel vraag niet automatisch ook een krappe (regionale) arbeidsmarkt. De groei van vacatures heeft te maken met de groei van de economie en logistieke sector in het bijzonder. De vraag naar logistiek medewerkers lijkt daarmee gelijk te lopen met de conjuncturele ontwikkelingen.

DPD kan schaarste goed opvangen

arbeidsmarkt

Robert Verkroost, DPD

Robert Verkroost, HR directeur van pakketdistributeur DPD, reageert op de nieuwe kwartaalcijfers in de schaarste-index, die Tempo-Team en Logistiek.nl publiceren. “Uiteraard ondervinden wij als logistieke dienstverlener ook de krapte op de arbeidsmarkt. Tot op heden hebben we geen al te grote problemen ondervonden. In mijn ogen heeft dat te maken met de positieve uitstraling van DPD als werkgever, omdat medewerkers ervaren dat het hier prettig werken is. Belangrijk is ook de intensieve samenwerking met Tempo-Team, waarin we scherp sturen op de juiste bezetting voor alle depots. Dat neemt niet weg dat we ons voorbereiden op een toenemende krapte. Die voorbereiding bestaat uit een integraal programma, waarmee DPD zich het komende jaar nog sterker wil gaan onderscheiden als werkgever; dat betreft alle aspecten die van belang zijn voor de mensen die voor ons werken.”

Arvato mikt op diverse doelgroepen

arbeidsmarkt

Ralph Smeets, Arvato

“Na tijden van zeer sterk op- en afschakelen met logistiek personeel zitten we nu in een fase van meer continuïteit in dienstverlening”, constateert Ralph Smeets van Arvato. De logistiek dienstverlener – onderdeel van Bertelsmann – groeit momenteel fors, nadat het bedrijf in het voorjaar van 2016 nog een nieuw logistiek centrum opende in Gennep. Het bedrijf werkt vooral voor klanten in de high-tech, beauty & fashion branche en in de zorgsector.
Ingegeven door de lokale arbeidsmarktkrapte bij de vestigingen in Noord-Limburg en op Schiphol mikt Arvato op diverse doelgroepen, waaronder ook arbeidsmigranten. Smeets geeft aan dat de schaarste op de arbeidsmarkt zorgt voor verschillende aanpassingen in de bedrijfsvoering. “Naast de inzet van meertalige supervisors is het van groot belang om oog te hebben voor aansturing die past bij de cultuur van de doelgroep. Verbeterde forecasting en regievoering op de planning over locaties heen heeft gezorgd voor behoud van tijdelijke werknemers. Inmiddels worden onze tijdelijke medewerkers op verschillende posities ingezet op basis van beschikbare competenties. Door medewerkers over drie locaties in te zetten kunnen we meer continuïteit in werkuren bieden.”

Structureel stijgt aantal vacatures

De licht afgenomen schaarste in de nieuwe index van Tempo-Team wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een seizoeneffect in de marktvraag. Doorgaans worden in de zomermaanden extra logistiek vacatures uitgezet ten opzichte van de maanden daarna. Dit doet niks af aan de structurele ontwikkeling van een stijging in aantallen vacatures voor logistiek personeel en verdere daling van het aantal werklozen.
Het CBS rapporteert over het derde kwartaal van dit jaar, dat de logistieke sector dusdanige schaarste ervaart, dat bij bijna een derde (ten opzichte van een kwart het vorige kwartaal) van de werkgevers in de logistiek sector de gevolgen niet meer onopgemerkt blijven voor de output van de organisatie. Ook in de zakelijke dienstverlening en ICT zijn veel ondernemers met productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan geschikt personeel.

Lager opleidingsniveau is prima

Schaarste-index 2018
arbeidsmarkt

Derde kwartaal: lichte daling

De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. ‘Heel Nederland kleurt inmiddels rood en donkerrood’ zo blijkt uit de index over de laatste drie maanden. Maar van extreme krapte is nu geen sprake meer. Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer de cijfers over het derde kwartaal 2018. Cijfers vorig kwartaal:
Index logistiek medewerker Q2-2018>>>>
Index logistiek professional Q2-2018 >>>>

Over de hele linie is het aantal vacatures in de meeste regio’s iets afgenomen. In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures wederom geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (5.230 unieke vacatures, 2 procent stijging ten opzichte van het vorige kwartaal) gevolgd door Rijnmond en West-Brabant (4.200 vacatures, daling van 3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal). Dit is een groot verschil met de stijging van ruim 22 procent van unieke vacatures met name in deze regio’s in het tweede kwartaal.
In pakweg 65 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers zoeken bedrijven naar lager of geen expliciet opleidingsniveau, terwijl in 35 procent van de vacatures een MBO niveau wordt gevraagd.

Dit was het eerste kwartaal precies andersom en is het vorige kwartaal gekanteld. Het is aannemelijk, dat werkgevers hun eisen blijvend bijstellen om hun potentiële wervingspool te vergroten.
Wat betreft werkervaring blijkt dat de vraag om starters (27 procent) en enkele jaren ervaring (42 procent) nagenoeg gelijk is gebleven met het vorige kwartaal. Voor het eerst toont de marktanalyse aan, dat er sprake is van een stijging in de gemiddelde salarissen, zoals benoemd in vacatureteksten van 28.500 euro naar 29.000 euro voor logistiek medewerkers.

Uitgebreide PDF met de meest recente uitkomsten van de schaarste-index:
Logistiek-medewerkers-Q3-2018

Reageer op dit artikel