nieuws

Krappe arbeidsmarkt betreft inmiddels heel Nederland

carrière & mensen 3968

Krappe arbeidsmarkt betreft inmiddels heel Nederland

Steeds meer regio’s staan in het ‘rood’ waar het gaat om schaarste aan logistiek medewerkers, de verhouding tussen vraag en aanbod. De index over het tweede kwartaal van 2018 laat een verontrustend beeld zien.

De schaarste-index ten aanzien van logistiek medewerkers is in het tweede kwartaal van dit jaar enorm opgelopen van 175 naar 236 en verschuift daarmee van ‘krappe arbeidsmarkt’ naar ‘zeer krappe arbeidsmarkt’. De index overstijgt daarmee alle voorgaande kwartalen tot een recordhoogte, die nagenoeg gelijk is aan die van de logistiek professionals. Vorig kwartaal was er sprake van een lichte groei van 166 naar 175 in deze functiegroep ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017.

Zelfs Zeeland opgeschoven naar ‘zeer krap’

De toenemende schaarste manifesteert zich in het hele land, met uitzondering van Drenthe, Gooi en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland en de Zaanstreek. De meest krappe (arbeidsmarkt)regio is momenteel Noord-Limburg en de grootste stijger is Zeeland die van ‘gemiddeld’ naar ‘zeer krap’ is opgeschoven.
Geen enkele van de arbeidsmarktregio’s kent nog een ruime arbeidsmarkt; overal is sprake van minimaal een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ markt. In het tweede kwartaal van 2017 kende Nederland nog drie ‘ruime’ arbeidsmarktregio’s.
Aangezien schaarste wordt berekend door zowel naar vraag als aanbod te kijken betekent veel vraag niet automatisch ook een krappe (regionale) arbeidsmarkt, alhoewel er wel een relatie is met schaarste. De groei van vacatures heeft te maken met de groei van de economie en logistieke sector in het bijzonder. De vraag naar logistiek medewerkers lijkt daarmee gelijk te lopen met de conjuncturele ontwikkelingen.

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer de cijfers over het tweede kwartaal 2018.

 

In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (5.140 unieke vacatures, stijging van 22 procent ten opzichte van het vorige kwartaal) gevolgd door Rijnmond en West-Brabant (4.310 vacatures, stijging van 22 procent ten opzichte van het vorige kwartaal).
De vraag naar logistiek medewerkers is wel meer verspreid over het land, dan de managers/professionals in de logistiek en supply chain functies voor hoger opgeleiden, waar de vraag zich meer concentreert op bepaalde regio’s.

arbeidsmarkt

 

 

 

 

De enorm toegenomen schaarste heeft deels te maken met het seizoenseffect waarbij in de zomermaanden extra vraag is naar logistiek personeel. Daarnaast speelt de hoogconjunctuur mee; de economie blijft goed presteren en de werkloosheid tikt bijna het dieptepunt van 2008 aan.
Het CBS constateerde recent nog, dat de logistieke sector dusdanige schaarste ervaart, dat een kwart van de werkgevers in de logistiek sector belemmeringen in de productie ervaart. Ook in de zakelijke dienstverlening en ICT zijn veel ondernemers met productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan geschikt personeel.

Stellen werkgevers hun eisen bij?

Opvallend is verder nog in de nieuwe kwartaalcijfers, dat er in 65 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers wordt gezocht naar minimaal lager of zelfs geen expliciet opleidingsniveau, terwijl in 35 procent van de vacatures een MBO-niveau wordt gevraagd. Dit is was het vorige kwartaal precies andersom. Hierdoor lijkt de mismatch, die eerder leek te ontstaan tussen het opleidingsniveau van de beschikbare kortdurend werklozen en de vraag van werkgevers kleiner te worden. Het is aannemelijk dat werkgevers hun eisen bijstellen om hun potentiële wervingspool te vergroten.
Wat betreft werkervaring valt op dat veelal wordt gevraagd om starters (27 procent) en enkele jaren ervaring (44 procent). Vergeleken met het eerste kwartaal is dit eveneens een stijging van het aandeel starters en een daling van het aandeel mensen met werkervaring.

PDF met de cijfers over Q2-2018:

Reageer op dit artikel