nieuws

Europarlement verwerpt voorstellen eerlijke transportmarkt

carrière & mensen 3058

Europarlement verwerpt voorstellen eerlijke transportmarkt

Het Europees Parlement (EP) heeft de voorstellen van de Europese Commissie voor eerlijker concurrentie in het wegvervoer afgewezen. Het zogeheten ‘Mobiliteitspakket’ gaat terug naar de transportcommissie uit het parlement zelf.

In een stemming woensdag heeft het voltallige Europees Parlement de ingediende amendementen van de transportcommissie verworpen. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs. De voorstellen worden teruggestuurd naar deze commissie voor heroverweging. De voorgestelde herzieningen zijn onderdeel van het Mobiliteitspakket, dat in mei vorig jaar is voorgesteld door de Europese Commissie.

EP stemde al eerder tegen

Afgelopen maand verwierp het EP ook al de voorstellen van de transportcommissie. Gevolg was dat vandaag tijdens een plenaire bijeenkomst het voltallige parlement nog een keer moest stemmen over het Mobiliteitspakket. Doordat een meerderheid van het EP tegen stemde, is nu definitief een streep gezet door de amendementen van de eigen transportcommissie. Die waren voorgesteld om de plannen van de Europese Commissie op een aantal punten aan te passen.

‘Geen oplossing op korte termijn’

Wim van de Camp, CDA-Europarlementariër en lid van de transportcommisie, zegt in een eerste reactie dat hij ‘zeer teleurgesteld is’. “Met name linkse parlementariërs hebben er nu voor gezorgd dat onacceptabele arbeidsomstandigheden op korte termijn niet worden aangepakt op Europese snelwegen.”

‘Tegenstellingen nemen alleen maar toe’

Volgens de CDA’er lag er een breed gedragen compromis dat de handhaving van de rij en rusttijden radicaal zou verbeteren, misbruik van de cabotageregels tegen zou gaan en zou inzetten op betere rust voor chauffeurs op beveiligde parkeerplaatsen. “Door het verwerpen van deze wetgeving loop je flink uitstel op en misschien wel afstel omdat de tegenstellingen op dit dossier alleen zullen toenemen. De bonden wilden er meer uitslepen dan wat politiek haalbaar was, en nu staan ze met lege handen. Een pijnlijk eigen doelpunt.”

‘Oneerlijke concurrentie blijft bestaan’

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt het jammer te vinden dat het Europese Parlement niet is gekomen tot een voorstel dat écht gelijk loon voor gelijk werk zou bieden in het internationale transport. “Daarmee blijft de situatie van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestaan, met alle schadelijke gevolgen voor de Nederlandse transsportsector van dien.”

Doodsteek voor Nederlandse transportsector

Willem Dijkhuizen van FNV Transport en Logistiek zegt dat het afwijzen van het Mobiliteitspakket door het EP een overwinning is voor de vakbonden en een beloning voor de vasthoudendheid van zijn vakbond. “De nieuwe voorstellen, onder andere gedaan door Wim van de Camp, zouden de doodsteek zijn geweest voor de Nederlandse transportsector. De plannen zouden hebben geleid tot minder veiligheid voor chauffeurs en andere weggebruikers en keiharde concurrentie door Oost-Europese transportbedrijven.”

TLN: ‘concurrentie wordt alleen maar versterkt’

TLN liet gisteren voorafgaand aan de behandeling weten ongelukkig te zijn met de Europese maatregelen die oneerlijke concurrentie in de transportsector een halt toe zouden moeten roepen. Volgens de transportorganisatie zouden met name de cabotageplannen, de rij- en rusttijden en de voorgestelde detacheringsrichtlijn alleen maar de concurrentie versterken en de verschillen tussen de lidstaten onderling juist alleen maar vergroten. Met name Oost-Europese transportbedrijven zouden juist van deze maatregelen profiteren en de Nederlandse vervoerders dreigen daarentegen door een veel strengere nationale regelgeving het onderspit te delven.

Langer wachten op digitale tachograaf

In een reactie op de stemming van vandaag stelt TLN dat meer oneerlijke concurrentie door cabotage nu voorlopig van de baan is. “Het uitblijven van nieuwe regels voor detachering laat oneerlijke concurrentie juist voortduren”, aldus de transportorganisatie. Ook vindt TLN het jammer dat nu ook de introductie van de nieuwe digitale tachograaf langer op zich laat wachten. Met die tachograaf is het makkelijker te controleren of transporteurs zich aan de rij- en rusttijdenwetgeving en cabotagewetgeving houden. “Met het wegstemmen van de  voorstellen lijkt een betere controle er dus voorlopig ook niet in te zitten”, aldus de organisatie.

 

Het verwerpen van het Mobiliteitspakket is een gemiste kans, zegt Machiel van der Kuijl, directeur van Evofenedex. “Bedrijven die het nu al lastig hebben met het aan- en afvoeren van goederen komen nog meer in de knel, aldus Van der Kuijl. Volgens de directeur van de verladersorganisatie zit zitten zijn leden op dit moment met de handen in het haar om hun goederen aan- en afgevoerd te krijgen. “Het aanbod van dienstverlening in het wegtransport schiet tekort omdat er geen chauffeurs meer in Nederland beschikbaar zijn om het werk te doen. Het Europees Parlement had vandaag de kans het aanbod wegtransport beter te laten aansluiten op de vraag en tegelijkertijd het betaalde chauffeursloon in Europa eerlijker in te regelen. Dat hebben ze niet gedaan. Nu verandert er niks en zitten onze handels- en productiebedrijven op de blaren.”

Definitief besluit valt pas na zomer 2019

De beslissing van het Europees Parlement betekent dat onderwerpen als rij-en rusttijden, detachering en cabotage allemaal van voren af aan opnieuw behandeld moeten worden. Het is hierna aan de ministers van Transport van de Europese lidstaten om een oordeel te vormen over de voorstellen uit het Mobiliteitspakket. TLN verwacht dat er niet voor de zomer van volgend jaar een besluit valt in Brussel over deze regels.

Reageer op dit artikel