nieuws

Arbeidsmarkt professionals naar nieuw schaarste record

carrière & mensen 6846

Het houdt maar niet op met de scheefgroei in de arbeidsmarkt voor logistiek professionals. De schaarste-index van Tempo-Team over het eerste kwartaal is opnieuw op een ongekend hoog niveau uitgekomen.

Arbeidsmarkt professionals naar nieuw schaarste record

De schaarste index laat in het eerste kwartaal van dit jaar, net als bij de logistiek medewerkers, een stijging zien. Met een index van 246 is er sprake een nieuw record, waaruit maar één conclusie kan worden getrokken: de arbeidsmarkt is ‘zeer krap’, nu eigenlijk overal in Nederland. Het tekort aan professionals op HBO niveau is al geruime tijd hoog in de logistieke beroepsgroep en lijkt inmiddels van structurele aard te zijn. Dat is trouwens ook het geval bij andere disciplines, waarin veel hoger opgeleiden werken, zoals engineers en IT-ers.

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer de cijfers over het eerste kwartaal 2018.

‘Extreem’ krap in Amsterdam, Eindhoven en Venlo

Regionaal manifesteert de schaarste zich in een steeds groter deel van het land. Dat is het belangrijkste verschil in vergelijking met het laatste kwartaal van 2017. Opvallend is dat de regio’s Friesland, Drechtsteden en de Achterhoek opschuiven vanuit de categorie ‘gemiddeld’ naar ‘zeer krap’ en daarmee een flinke sprong voorwaarts maken. De regio’s Midden-, West- en Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, Rijnmond, Gorinchem en Twente zijn opgeschoven van‘krap’ naar ‘zeer krap’. De grootste schaarste doet zich voor in de regio Amsterdam, Eindhoven en Venlo. Deze regio’s kenden ook afgelopen kwartaal een ‘extreem’ krappe markt.
In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal verreweg de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (1.130 unieke vacatures) gevolgd door regio Rijnmond (614 vacatures).

Deels ook meer op MBO niveau

Wat het opleidingsniveau betreft vermeldt het overgrote deel (86 procent) van de vacatures minimaal een HBO opleidingsniveau. De rest van de vacatures houdt het op minimaal MBO. Daarin is wel een verschuiving waarneembaar ten opzichte van het vorige kwartaal, waar slechts 5 procent van de vacatures MBO als eis stelde. Het is lastig in te schatten of hier sprake is van een structurele trend of van een reguliere variatie, die wellicht vaker optreedt. Niet uit te sluiten is, dat bedrijven nog eens goed naar hun eisenpakket kijken en proberen kandidaten te werven in een grotere visvijver.
Wanneer de vacaturegegevens worden vergeleken met data van het UWV over werkloosheid valt op, dat onder de geregistreerde werklozen 47 procent beschikt over een HBO/WO diploma, terwijl in deze doelgroep de marktvraag dus ligt op 86 procent met HBO niveau.

Supply chain planner weer bovenaan

De top-vijf functies waar veel vraag naar is wijkt niet af van voorgaande periode met de supply chain planner (350 vacatures) op eerste plek, gevolgd door logistiek manager en supply chain coördinator.
Ten aanzien van de werkervaring zien we ten slotte een kleine verschuiving naar meer vraag op starters en 1 tot 3 jaar werkervaring ten opzichte van Q4 2017 (33 procent in Q4 2017 versus 38 procent in Q1 2018).

Dit zijn de cijfers over het eerste kwartaal 2018
Schaarsteindex-Logistiek-professionals-Q1-2018

Reageer op dit artikel