nieuws

Alle regio’s hebben te maken met tekort arbeidskrachten

carrière & mensen 7389

Alle regio’s hebben te maken met tekort arbeidskrachten

Voor alle regio’s geldt, dat ze gebukt gaan onder een tekort aan logistiek medewerkers. De driemaandelijkse schaarste-index van Tempo-Team komt uit op een lichte stijging. Rond Gouda is de markt zelfs extreem krap.

Landelijk gezien ligt de schaarste-index Logistiek Medewerkers in het eerste kwartaal van dit jaar op 175. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het laatste kwartaal 2017 toen de index uit kwam op 166. Overigens geldt voor beide uitkomsten de kwalificatie ‘krappe arbeidsmarkt’. Met deze stijging zit de index weer dicht bij het record van het derde kwartaal in 2017.
“Feitelijk is er nu sprake van krapte tot extreme krapte in de meeste regio’s van Nederland”, zegt Girbien de Bruin van Tempo-Team als reactie op de nieuwste cijfers. “Logistiek Nederland zal creatief en innovatief moeten kijken naar de uitdagingen van groei in combinatie met arbeidsmarktkrapte.”

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer de cijfers over het eerste kwartaal 2018.

Midden en zuiden staan bovenaan

Regionaal manifesteert de schaarste zich in een groot deel van het land, waarbij de grootste schaarste zich voordoet in het midden (Utrecht/Amsterdam e.o.) en zuiden van het land. De meest krappe (arbeidsmarkt)regio is momenteel ‘Midden-Holland’, ofwel de regio rondom Gouda.

Geen enkele van de arbeidsmarktregio’s valt nu nog in de categorie ‘ruim’. Overal is sprake van minimaal een ‘gemiddelde’ schaarste. In het eerste kwartaal van 2017 kende Nederland nog wel enkele ruimere arbeidsmarktregio’s, met name in Noord-Nederland.
In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (3.980 unieke vacatures) gevolgd door Rijnmond (3.420 vacatures) en West-Brabant (3.380 vacatures).

In lijn met de conjunctuur

Aangezien schaarste wordt berekend door zowel naar vraag als aanbod te kijken betekent veel vraag niet automatisch ook een krappe (regionale) arbeidsmarkt, alhoewel er wel een relatie is met schaarste. De groei van vacatures heeft te maken met de groei van de economie en logistieke sector in het bijzonder. De vraag naar logistiek medewerkers lijkt daarmee gelijk te lopen met de conjuncturele ontwikkelingen.
De vraag naar logistiek medewerkers is wel meer verspreid over het land dan de managers logistiek en supply chain professionals (hoger opgeleiden), waar meer concentratiegebieden te zien zijn.
Evenredig met de toename in schaarste blijkt uit de beschikbare cijfers, dat het aantal personen met een ww-uiterking binnen de beroepsgroep transport & logistiek over de afgelopen periode daalt. Waar het in begin 2017 nog om cica 25.000 personen ging, is dit aantal gedaald naar 17.500 in maart 2018 (volgens de meest recente cijfers van het UWV).

Dit doen de hotspots aan de krappe arbeidsmarkt

Bekijk de aanvalsplannen

Heel vaak minimaal MBO niveau

Uit de index valt verder al te leiden, dat in 69 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers wordt gezocht naar minimaal MBO opleidingsniveau, terwijl in 31 procent van de vacatures een lager of geen expliciet niveau wordt gevraagd. Een mismatch wordt zichtbaar tussen het opleidingsniveau van de beschikbare kortdurend werklozen en de vraag van werkgevers. Het aandeel beschikbare werklozen op middelbaar niveau is 38 procent ten opzichte van 57 procent op lager niveau en 5 procent op hoger niveau.

 

 

 

 

 

 

Qua functietitels valt op dat wanneer werkgevers spreken van ‘magazijnmedewerkers’ en ‘orderpickers’ dit veelal om lager geschoolden gaat, terwijl bij ‘logistiek medewerkers’ vaker sprake is van werk op mbo-niveau. Blijkbaar associëren werkgevers bij logistiek medewerker een ander niveau voor in sommige gevallen dezelfde werkzaamheden.

‘Iedereen kan nu meedoen’

De Bruin wijst op het belang van meer training en begeleiding. “Ook voor werknemers zelf is het goet om te beseffen dat door de snelheid van technologische veranderingen de baan voor het leven straks niet meer zal bestaan. Jezelf blijven ontwikkelen, een leven lang leren, zorgt voor je duurzame inzetbaarheid voor de lange termijn.”
Richting werkgevers en overheid heeft de directeur Logistiek van Tempo-Team een oproep. “Er zijn nog steeds groepen, die aan de kant staan in de arbeidsmarkt. Hier moeten we in investeren, iedereen kan en moet mee doen op de arbeidsmarkt. Onze insteek hierbij moet zijn dat iedereen recht heeft op werk. Kijk naar de inzetbaarheid van de beschikbare arbeidskracht en pas daar de baan op aan, óf investeer in opleiding om potentiële nieuwe medewerkers passend te maken voor de baan. Oudere werknemers die nu nog relatief vaak langdurig aan de zijlijn staan bij baanverlies, zijn met hun levens- en werkervaring een interessante doelgroep.”

Dit zijn de cijfers over het eerste kwartaal:
Schaarste-index Logistiek Medewerkers Q1-2018

Reageer op dit artikel