nieuws

Paul de Krom nieuwe bestuursvoorzitter Nederland Distributieland

carrière & mensen 10236

Oud-VVD-kamerlid Paul de Krom is benoemd tot bestuursvoorzitter van Nederland Distributieland. De benoeming van De Krom vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NDL eind vorige week. Hij volgt Carel Paauwe op.

Paul de Krom nieuwe bestuursvoorzitter Nederland Distributieland

Paauwe was zes jaar voorzitter van NDL/HIDC. Hij maakt nu plaats voor de volgende generatie in een periode dat de organisatie er volgen eigen zeggen ‘goed voor staat’. Paul de Krom is sinds 2015 voorzitter van de TNO raad van bestuur en CEO.

Functies in bedrijfsleven en politiek

De Krom heeft diverse functies vervuld bij overheid, in het bedrijfsleven en in de politiek. Zo is hij is acht jaar kamerlid geweest voor de VVD, waarbij hij woordvoerder is geweest voor onder andere luchtvaart, havens, transport en logistiek.

NDL: ‘Veel bestuurlijke ervaring’

Ook is hij tijdens het kabinet Rutte I staatssecretaris geweest bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder heeft hij bij Shell in diverse functies in binnen- en buitenland gewerkt. De Krom’s achtergrond en kennis, zijn bestuurlijke ervaring, sterk netwerk in corporate en bestuurlijk Nederland maken hem -zo stelt NDL- tot ‘een ideale voorzitter’.

Aanstelling nieuwe bestuursleden

Naast Carel Paauwe zal ook Jacqueline de Rijk na 12 jaar terugtreden uit het bestuur. Toegetreden tot het Bestuur zijn verder Oscar de Bok, CEO Mainland Europe, Middle East and Africa bij DHL Supply Chain, Jon Kuiper, CEO Koopman Logistics Group en Mauro Ungheretti, Managing Director Nederland-België-Duitsland voor XPO Logistics.

Wijzigingen in Raad van Toezicht

Ook in de Raad van Toezicht en Advies van NDL zijn wijzigingen doorgevoerd. Na 6 jaar voorzitterschap draagt ook Karel Noordzij het stokje over. Inmiddels heeft de raad vanuit haar midden Steven Lak als nieuwe voorzitter benoemd.

Noordzij en Paauwe ereleden

Daarnaast treden Henk Ligtenberg van OostNL en Sander Oosterhof van N.V. NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) terug. Nieuwe toetreders zijn Ron Lahman van VCK en Fons de Zeeuw van OostNL. Carel Paauwe en Karel Noordzij tijdens de ledenvergadering afgelopen donderdag benoemd tot erelid van NDL/HIDC.

 

Reageer op dit artikel