nieuws

Nog geen einde aan mismatch op de arbeidsmarkt

carrière & mensen 7267

Het laatste kwartaal van 2017 laat een lichte daling in de schaarste op de arbeidsmarkt voor logistiek professionals. Maar nog altijd is de mismatch tussen vraag en aanbod enorm.

Nog geen einde aan mismatch op de arbeidsmarkt

Waar de schaarste voor logistiek medewerker sterk is opgelopen (zie index logistiek medewerkers), is het tekort aan logistiek professionals (waaronder managers logistiek, supply chain managers en planners) al langere tijd bijzonder hoog. Na een redelijk stabiele arbeidsmarktsituatie van rond de 160 (schaarse markt) over de periode 2015-2016, is de index van Tempo-Team over heel 2017 nog verder opgelopen naar 212 (zeer schaars) tot en met het derde kwartaal 2017. In het vierde kwartaal is een lichte daling zichtbaar – dat geldt overigens ook voor logistiek medewerkers. De krapte is al geruime tijd hoog binnen de groep hoog opgeleide logistici en lijkt daarmee meer van structurele aard. Dit is ook het geval bij andere beroepen waarin veel hoger opgeleiden werken, zoals engineers en IT-ers.

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer de cijfers over het vierde kwartaal 2017.

 

Sommige regio’s extreme schaarste

Regionaal manifesteert de schaarste zich in een groot deel van het land, waarbij de grootste schaarste zich met name voordoet in het midden en zuiden van het land. Er zijn zelfs enkele regio’s waar sprake is van extreme schaarste – meer dan vier keer meer vraag dan aanbod. Daarbij vallen de regio Groot Amsterdam, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg op.
arbeidsmarktHier en daar is sprake van een verschuiving van schaarste in de regio’s. Een daling in regio Oost-Utrecht van extreem naar zeer krap. Een stijging in de regio’s Rijnmond en Midden-Brabant van krap naar zeer krap en Zuidoost-Brabant van zeer krap naar extreem krap.
In absolute zin zijn in het vierde kwartaal 2017 de meeste vacatures geplaatst in de regio Amsterdam (1.060 unieke vacatures) gevolgd door regio Rijnmond (543 vacatures).

Vooral logistiek managers en planners

Zoals aangegeven lijkt er sprake te zijn van een redelijk stabiele krapte. Desondanks is duidelijk, dat sinds eind 2016 een verdere stijging van de vraag naar managers logistiek en supply chain. Binnen deze hoger opgeleide beroepsgroep is momenteel de meeste vraag naar logistiek manager en supply chain planner. Dit betekent een licht stijgende vraag naar logistiek manager ten opzichte van de supply chain coördinator en -manager.

arbeidsmarktEen relatief grote vraag en concentratie van deze beroepsgroep zien we terug in de regio’s Groot Amsterdam, Rijnmond en Zuidoost-Brabant waarbij de vraag – meer dan bij de logistiek medewerkers – geconcentreerd is in een aantal grootstedelijke regio’s.

Enorme mismatch vraag en aanbod

Wat verder opvalt is de significante mismatch tussen vraag en aanbod, zowel in opleidingsniveau als in contracturen beschikbaarheid. Er zijn minder hoog opgeleide beschikbaar 47 procent dan nodig is 95 procent en van de kortdurend werklozen zoekt 95 procent een fulltime baan ten opzichte van maar 63 procent vraag naar fulltimers.
Het aangeboden salaris in vacatures (doorgaans zien we in 10 tot 20 procent van de vacatures een salarisindicatie) is onveranderd ten opzichte van het derde kwartaal en ligt op 43.900 euro. Dit betreft een bruto jaarsalaris exclusief toeslagen en andere emolumenten, en kan het best worden beschouwd als ondergrens.

Reageer op dit artikel