nieuws

Nieuw onderzoek naar baankansen voor vrouwen in de transportsector

carrière & mensen 5094

De Europese Commissie (EC) heeft opdracht gegeven voor een onderzoek waarin meer inzicht moet worden verkregen wat de impact is als meer vrouwen in de transport gaan werken. Met deze studie, uitgevoerd door Panteia, Ecorys, ISI-Fraunhofer en PwC, hoopt de EC dat de positieve gevolgen worden benadrukt als er meer vrouwen een baan gaan vinden in de door mannen gedomineerde transportsector.

Nieuw onderzoek naar baankansen voor vrouwen in de transportsector

Dit onderzoek volgt op een andere studie uit 2015 van Panteia en PwC, waaruit naar voren kwam dat het aandeel mannelijke werknemers in alle transportsectoren groter is dan in de rest van de economie. Deze zogenaamde segregatie uit zich zowel horizontaal – met andere woorden in transportsectoren zijn relatief meer mannelijke werknemers te vinden dan in andere sectoren – als verticaal wat zoveel betekent als carrièremogelijkheden voor vrouwen in deze sector zijn beperkt.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in topposities

Vrouwen zijn voornamelijk ondervertegenwoordigd in technische banen (bijvoorbeeld chauffeurs) en ongeveer evenredig vertegenwoordigd in kantoorbanen die goede carrièremogelijkheden bieden. Vrouwen kunnen deze carrièremogelijkheden echter niet goed benutten, doordat zij ondervertegenwoordigd zijn in topposities, concludeerden de opstellers van dit onderzoek, ‘Analysis of the trends and prospects of jobs and working conditions in transport’, destijds.

EC: ‘Er wordt weinig vooruitgang geboekt’

Tot op de dag van vandaag is er volgens de Europese Commissie niet veel voortgang geboekt in het vergroten van het aandeel vrouwelijke werknemers in transport, ondanks dat dit een prioriteit is van diverse stakeholders in transport sectoren. Dit blijkt uit projecten als Women in Rail (Wir), Women employment in the Urban Public Transport Companies in Europe (WISE), en maatregelen door individuele transportbedrijven.

Vrouwen poetsen arbeidstekorten weg

Er zijn echter duidelijke indicaties dat het vergroten van het aandeel vrouwelijke werknemers diverse voordelen brengt. Het belangrijkste voordeel is dat dit het potentiële arbeidsbestand vergroot en daarmee arbeidstekorten voor sommige beroepen worden verminderd. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld een betere teamgeest, een hogere betrokkenheid van werknemers, een hoger werknemersbehoud, een hogere productiviteit en een betere veiligheid.

Onderzoek naar kosten en opbrengsten

Onderzoeksbureau Panteia meldt verder dat in de nieuwe Europese studie gekeken wordt naar welke barrières er bestaan voor vrouwen om te solliciteren naar een baan in de transportsector, obstakels voor werkgevers om vrouwen aan te nemen en maatregelen die werkgevers kunnen nemen om het aandeel vrouwen in het werknemersbestand te vergoten. Verder worden de kosten en opbrengsten van deze maatregelen beoordeeld. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van case studies, waarmee succesvolle maatregelen moeten worden geïdentificeerd.

Reageer op dit artikel