nieuws

Personeelsschaarste logistiek loopt fors op

carrière & mensen 5080

Personeelsschaarste logistiek loopt fors op

Het afgelopen kwartaal is de vraag naar logistiek medewerkers opnieuw toegenomen, zo blijkt uit een nieuw ontwikkelde arbeidsmarktindex van Tempo-Team, samen met Logistiek.nl. Er waren bij elkaar opgeteld bijna 44.000 vacaturemeldingen in het derde kwartaal.

De schaarste in de logistieke sector is sinds 2015 flink opgelopen, van een index van 50 (‘ruime arbeidsmarkt’) naar 180 (‘schaarse markt’). Met name tot het eerste kwartaal van 2017 is de markt onder grote druk komen te staan, om daarna een plafond te bereiken bij 180, dichtbij het schaarste-niveau van de logistiek professionals (waaronder managers logistiek en supply chain). De beroepsgroep scoort daarmee ruim boven het gemiddelde op de arbeidsmarkt in Nederland.

Logistieke Arbeidsmarkt – schaarste-index
De logistieke arbeidsmarkt staat al een tijdje onder druk. Maar hoe zorgelijk is de situatie nu echt voor bedrijven die op zoek zijn naar logistiek professionals en/of logistiek medewerkers? Tempo-Team brengt ieder kwartaal gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt exclusief voor Logistiek.nl een arbeidsmarkt schaarste-index. Dit keer: vraag naar logistiek medewerkers, derde kwartaal 2017. (download de pdf) 

 

Regionaal gezien manifesteert de nijpende situatie rond logistiek medewerkers zich in een groot deel van het land, waarbij de grootste schaarste zich met name voordoet in het midden (Utrecht/Amsterdam e.o.) en zuiden van het land (West-Brabant, regio Eindhoven en Noord-Limburg).

 

personeelsschaarste-logistiek

In pas met de conjunctuur

Aangezien schaarste wordt berekend door zowel naar vraag als aanbod te kijken, betekent veel vraag niet automatisch ook een krappe (regionale) arbeidsmarkt; alhoewel er wel een relatie is met schaarste. De groei van vacatures heeft te maken met de groei in de economie en logistieke sector in het bijzonder. De vraag naar logistiek medewerkers lijkt daarmee gelijk te lopen met de conjuncturele ontwikkelingen. Verder is er ook sprake van een seizoeneffect: In zowel 2015, 2016 als 2017 zien we een vacaturepiek in de zomermaanden.

 

Zie ook
– Gezocht logistiek personeel, heel veel personeel
– Logistieke sector kan groei amper aan

 

Regionale verschillen

In absolute zin zijn in het afgelopen kwartaal de meeste vacatures geplaatst in de regio Groot-Amsterdam (3.800 unieke vacatures) gevolgd door West-Brabant (3.000 vacatures). De vraag naar logistiek medewerkers is wel meer verspreid over het land dan de hoger opgeleide logistiek professionals, waar we meer concentratiegebieden zien. Meer daarover in een volgend bericht over de arbeidsmarkt waarin de beroepsgroep logistiek professionals aan bod komt.

schaarsteindex-logistiek

Grotendeels op MBO-niveau

Ten slotte blijkt ook dat in 65 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers wordt gezocht naar minimaal MBO opleidingsniveau, terwijl in 30 procent van de vacatures een lager of geen expliciet niveau wordt gevraagd. Het aangeboden salaris in vacatures (op basis van 10 tot 20 procent van de gemelde vacatures) is 28.500 euro. Dit betreft een bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, exclusief toeslagen, andere emolumenten) en geldt voor dit deel van de logistieke arbeidsmarkt als ondergrens.

Reageer op dit artikel