nieuws

Serious gaming in de logistiek begint serieus vorm te krijgen

carrière & mensen 3736

Serious gaming was het thema tijdens een bijeenkomst in Breda aan de NHTV, waar ongeveer honderd deelnemers kwamen ervaren wat de impact kan zijn van gaming tegen een logistieke achtergrond. Acht spellen kwamen ter tafel.

Serious gaming in de logistiek begint serieus vorm te krijgen

Nieuwe competenties en inzichten werven door middel van serious games is niet nieuw, maar dat zoveel logistieke serious games samenkomen wel. Dat gebeurde deze week bij de NHTV. Serious gaming kan een goede bijdrage leveren aan continuous learning voor de sector en biedt interessante inzichten die ingezet kunnen worden voor vernieuwingen in het bedrijfsleven. Het onderwijs omarmt serious gaming al jaren, welliswaar enigszins versnippert, ook het bedrijfsleven lijkt nu de voordelen te vinden van deze manier van leren. Meer dan de helft van alle bezoekers was afkomstig uit het bedrijfsleven.

Acht games met verschillende leerdoelen

De acht aanwezige games op het congres zijn grotendeels ontwikkeld met steun van de Topsector Logistiek. Variatie van thema’s was volop aanwezig alsook de verschillende leerdoelen. Warehousing, stadslogistiek, servicelogistiek, synchromodaal vervoer, supply chain finance: deelnemers werden op alle vlakken uitgedaagd om binnen en buiten de keten te werken aan slimmere oplossingen. De wederzijdse afhankelijkheid van de logistieke keten liep als een rode draad door alle spellen heen.

Factor leren omzetten in spelen

Theoretische invalshoeken van bedrijfsprocessen kunnen voor medewerkers soms moeilijk te begrijpen zijn. Hierdoor ontstaat een kloof tussen de verwerking van de informatie tot kennis en het omzetten van deze kennis in gerichte actie. Ook studenten in allerlei opleidingen hebben te maken met deze ‘kennis-actie kloof’. Door het inzetten van een online- of offline game wordt de factor ‘leren’ omgezet in ‘spelen’. In de serious games spelen de deelnemers realistische situaties. De effecten hierop laten zich raden; doordat spelen per definitie vrijwillig is, beklijft de verworven informatie beter en verbeteren werkprestaties en bedrijfsprocessen.

Overzicht van serious gaming

Als het aan TKI Dinalog ligt zal serious learning ook in de toekomst een uitgelezen middel blijven om opgedane kennis en inzichten door te laten sijpelen in de sector. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om met serious gaming aan de slag te gaan zal de komende tijd op de website een overzicht groeien van alle beschikbare serious games van de logistieke sector. Een volgende editie van dit congres lijkt ook zeker niet uitgesloten.

Dit zijn de games waar  mee is gespeeld

1 Rail Cargo Challenge
Samen oplossingen bedenken voor efficiënt containertransport vanaf de Maasvlakte is het doel van de Rail Cargo Challenge. Het gaat om een bordspel waarin je in een gecontroleerde omgeving ervaring kunt opdoen met het bundelen van containers die verspreid staan over de diverse terminals.

2 Teasergame Cool Connection

The Cool Connection is een wereldwijd gespeelde serious game die je meeneemt in alle dilemma’s, die supply chain finance kent. In deze teaser game ervaar je de kracht van een goed doordachte samenwerking en strategie, ondersteund door tactische skills en kennis.

3 Synchromania

Aan de hand van het spel Synchromania kunt je zelf ervaren wat de voor- en nadelen zijn van synchromodaal transport door in de huid te kruipen van een transportplanner van een multimodale operator. Als planner is je doel om klantorders zo goed mogelijk te verwerken, waarbij wordt gelet op kosten, duurzaamheid en klanttevredenheid.

4 City Logistics Game 

Een nieuwe stadshub kent in het begin veel uitdaging om alle stakeholders aan boord te krijgen. Dit spel over stadsdistributie is ontworpen om de vragen en moeilijkheden aan te tonen. Het is bedoeld als een instrument om inzicht te krijgen in het gedrag van de verschillende belanghebbenden. Het is ook ontworpen om te wijzen op de communicatie-aspecten, de problemen in de besluitvorming te leren hoe er ingegrepen kan worden wanneer dingen verkeerd gaan.

5 Service Supply Chain Game

In de service supply chain game ervaar je zelf de complexiteit van een goedwerkende servicelogistieke keten. In vier verschillende rollen vorm je samen een keten. Afhankelijkheden, strategieën, het managen van financiële stromen, dat zijn de uitdagingen die het spel je geeft.

6 Warehouse Game

Aan de hand van een case moeten de deelnemers komen tot een inrichtingsvoorstel voor een warehouse.  Waar plaats je in het warehouse de goederen en waarom? Wat is de beste (goedkoopste) oplossing voor het dit vraagstuk?

7 Blokko Game

Acht fabrieken spelen gedurende een dagdeel de ‘game’ waarbij zij strijden om het beste bedrijfsresultaat (ROI). Tijdens het gaming event zal de basis opzet worden gedemonstreerd en kun je ervaren hoe de game ‘front office’ en ‘back office’ is ingericht. Tevens word je uitgedaagd een basisaanpak voor de game te maken.

8 Port Constructor

Welke functionaliteiten moeten er ontwikkeld worden in de haven en hoe vind je de juiste balans tussen de verschillende functies? Ervaar met eigen ogen de impact van je gekozen functionaliteiten en ga voor maximale winst, optimale duurzaamheid en een gezonde community.

Reageer op dit artikel