nieuws

Logistica 2017: Veranderende arbeidsmarkt en een leven lang leren

carrière & mensen 3950

Logistica 2017: Veranderende arbeidsmarkt en een leven lang leren

De logistieke arbeidsmarkt is volop in beweging. Het werk in de logistiek verandert. Robots dreigen banen over te nemen, daarbij is sociale innovatie nodig om het werk voor medewerkers interessant te houden. Mensen zelf hebben daar ook een rol in. Een leven lang leren is zeker nu van belang . Het opleidingenplein op de beurs Logistica en ICT & Logistiek biedt een mooi overzicht van de mogelijkheden.

Naar schatting werken 890.000 mensen in de logistiek. Op de lange termijn dreigt door robotisering en automatisering de behoefte aan lager geschoolde medewerkers af te nemen, maar die ontwikkelingen gaan minder snel dan gedacht. Sociale innovatie is noodzakelijk om het werk voor deze mensen interessant te houden.

Tekort logistiek hoger geschoolden dreigt

Tegelijkertijd stijgt de vraag naar logistieke specialisten op hbo- en universitair niveau door de toenemende complexiteit in supply chains. Circa 305.000 mensen, 34 procent van het totaal, bekleedt een hogere logistieke functie. Dat aantal groeit volgens onderzoeksbureau Panteia met gemiddeld 4 procent per jaar tot 340.000 mensen in 2020. Daarbij blijft het niet. Over vijf tot tien jaar ontstaat er zelfs een flink tekort aan hoger logistiek geschoolden. Nieuwe initiatieven zoals het LSCM-classificatiesysteem maken het vak interessanter voor de talenten op dit niveau.

Supply chain mini-mbamini mba supply chain blmc

Tijdens de beurs wordt in de vorm van kennissessies veel aandacht besteedt aan de ontwikkelingen op de logistieke arbeidsmarkt. Op het gebied van opleidingen is er ook veel te vinden. BLMC verzorgt zelfs een heuse mini-mba gedurende de drie beursdagen. BLMC beantwoordt hiermee de vragen: Hoe moet je supply chain management implementeren? En hoe krijg je je supply chain flexibel, tegen lagere kosten en met een hogere klanttevredenheid? Een unieke mogelijkheid om op een snelle manier tijdens de beurs de supply chain kennis te vergroten.

Nieuwe competenties

Prof. Jack van der Veen ziet een toenemende behoefte aan nieuwe competenties. “Analytisch en probleemoplossend vermogen blijven natuurlijk belangrijk. Daarnaast is behoefte aan mensen die horizontaal kunnen denken: samenwerken in de keten met vergroten van de klantwaarde als doel.” Van der Veen doceert zelf in diverse logistiek en supply chain opleidingen en programma’s voor hoger opgeleide werkenden, onder meer bij EVO en Logistiek Academy. Beiden zijn te vinden op het opleidingenplein in hal 2 van de vakbeurs Logistica vakbeurs deze week.

Ook op vmbo-niveau ontstaat een tekort aan logistieke medewerkers. Belangenverenigingen zoals TLN, aanwezig met een stand op de beursvloer, treffen maatregelen om een chauffeurstekort te voorkomen. In warehouses kan er vooralsnog worden geput uit grote pools met Oost-Europese medewerkers. Verwacht wordt dat in de toekomst deze banen worden overgenomen door robots. Vooralsnog gaat het bij automatisering in de logistiek veelal om kleine technologieën zoals de inzet van smart glasses, exoskeletten of pick & place robots voor orderpicking, die zijn te zien op de beursvloer. Deze technologieen resulteren misschien in efficiëntere deelprocessen, maar leiden vooralsnog niet tot een massale uitstroom van mensen uit de warehouses. Vooralsnog is er weer een stijgende vraag naar logistieke medewerkers.

Punten verdienen voor LSCM

Automatisering vraagt om andere competenties bij leidinggevenden. Hun kennis moet up to date blijven, bovendien zullen zij meer verstand van processen moeten hebben om bijvoorbeeld mensen en robots optimaal te kunnen inzetten en veranderingsprocessen moeten kunnen begeleiden.

Tijdens de Logistica richt de Vereniging Logistiek Management (VLM) de schijnwerpers op een initiatief dat het vakgebied moet versterken: het LSCM-classificatiesysteem. Elke logistiek en supply chain professional wordt na opname in een register op basis van opleiding en werkervaring ingeschaald op een niveau dat wordt aangeduid met LSCM start, 1, 2, 3 of 4. Als zij hun classificatie willen behouden of verbeteren, moeten zij zich blijven ontwikkelen door studies, opleidingen, congressen, symposia en seminars te volgen. Ook tijdens de Logistica kunnen zij permanente educatie (PE) punten verdienen door deelname aan kennissessies en tours. “Het is voor iedereen een stok achter de deur om nieuwe kennis en competenties te verwerven. Een leven lang leren is ook in de logistiek van essentieel belang. Het wordt steeds belangrijker dat mensen zich niet alleen binnen hun bedrijf ontwikkelen, maar ook binnen het bredere vakgebied. Dat is goed voor hun eigen employability”, aldus Van der Veen.

Kennissessies

Tijdens de Logistica zullen diverse kennissessies worden gehouden omtrent loopbaan- en talentontwikkeling.

  • Woensdag 29 november om 17:00 uur: Interactieve sessie “Salaris en Loopbaansurvey; wat ben jij waard?” o.l.v. Peter van der Meij – theater 5
  • Donderdag 30 november om 12:00 uur: sessie “Human Capital in de Logistiek” o.l.v. Pieter-Jan Venema – theater 6
Reageer op dit artikel