nieuws

ROC Noorderpoort komt met Truck Academy

carrière & mensen 2264

ROC Noorderpoort komt met Truck Academy

ROC Noorderpoort Automotive & Logistiek in Groningen komt met een Truck Academy. Het initiatief is bedoeld om  samenwerking en aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de praktijk te bevorderen. Het is de eerste Truck Academy in Noord-Nederland.

Dankzij de samenwerking binnen Truck Academy komt uitwisseling van kennis en kunde tot stand. “Het is een samenwerking zoals een samenwerking hoort te zijn,” aldus Hans Leenes, directeur Noorderpoort Automotive & Logistiek. “Dat maakt het heel interessant voor zowel het bedrijfsleven als voor het mbo-onderwijs. Niet alleen wordt het onderwijs op niveau gehouden, en zelfs naar een hoger plan getild, ook kan het bedrijfsleven gericht een deel van de activiteiten en technologische ontwikkelingen op laten nemen in het curriculum van de opleiding.

Nieuw practoraat Automotive

Het convenant voor Truck Academy wordt op donderdag 15 juni getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Op dezelfde dag wordt tevens Roeland Hogt geïnstalleerd als practor voor het nieuwe practoraat Automotive van ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Automotive van Nederland en het tweede practoraat dat binnen Noorderpoort wordt geïnstalleerd. Op deze manier zet Noorderpoort, zowel met het practoraat, als met de Truck Academy, in op diverse innovaties binnen de automotive.

Toekomstbehendig onderwijs

Een practoraat is een expertiseplatform gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het doel is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige organisatie van het mbo-onderwijs, waarmee snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Met het practoraat wordt onderzoek gedaan naar de veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied automotive rondom producten, technologieën, het onderwijs en de praktijk. Het practoraat moet verder de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid versterken en de verbinding leggen met landelijke ontwikkelingen in de automotive.

Lees ook: Regio’s moeten meer investeren in logistieke arbeidsmarkt

Reageer op dit artikel