nieuws

Loonkosten chauffeurs stijgen per 1 juli met 2,7 procent

carrière & mensen 18652

Loonkosten chauffeurs stijgen per 1 juli met 2,7 procent

De nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer zorgt ervoor dat de loonkosten voor een gemiddelde vrachtwagenchauffeur in het Nederlandse per 1 juli aanstaande met 2,7 procent stijgt. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Panteia/NEA.

Het onderzoeksbureau, dat berekening uitvoerde in opdracht van NIWO, gaat uit van een vrachtwagenchauffeur die valt in salarisschaal D5 en die tien overuren per week maakt. De onlangs afgesloten cao voor het beroepsgoederenvervoer voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 voorziet in een totale loonsverhoging van 10 procent: een stapsgewijze loonsverhoging van 6 procent en een gefaseerde verhoging van de loonschalen met één trede.

Per 1 juli stijgen lonen met 2 procent

Op 1 juli gaan de lonen 2 procent omhoog; dat gebeurt ook op 1 januari volgend jaar en op 1 januari 2019. De verhoging van de loonschalen met één derde trede per keer vindt eveneens op voornoemde data plaats.

1,15 procent extra loonkosten door overuren

Dat vertaalt zich voor de ‘modelchauffeur’ in het Panteia/NEA-rekenvoorbeeld in een loonstijging per 1 juli aanstaande van 1,71 procent; dat dit minder is dan de afgesproken 2 procent in de nieuwe cao, heeft volgens de berekening van het onderzoeksbureau te maken met de 10 overuren van de vrachtwagenchauffeurs in de salarisschaal D5. De extra één derde trede in deze loonschaal kost de werkgever 1,15 procent aan extra loonkosten.

Groot deel chauffeurs zit aan einde loonschaal

Wie dit optelt komt aan een loonkostenstijging hoger dan de berekende 2,7 procent. Dit wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de chauffeurs (85 procent) al aan het einde zit van de loonschaal. Dat zorgt ervoor dat het percentage iets wordt gedrukt.

Loonkostenstijging 2018-2019 onbekend

Deze berekening van Panteia staat los van de normale kostenberekeningen die het bureau in het wegvervoer uitvoert. Wat de loonkostenstijging voor een ‘gemiddelde’ chauffeur in 2018 en 2019 wordt, kan niet worden vastgesteld, omdat de sociale premies voor die periode nog niet bekend zijn.

Reageer op dit artikel