nieuws

CNV-leden ook akkoord met cao voor transportsector

carrière & mensen 3718

CNV-leden ook akkoord met cao voor transportsector

De leden van CNV Vakmensen hebben ‘met ruime meerderheid’ ingestemd met de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Daarmee is volgens TLN één landelijke cao voor de hele sector een feit.

De vakbondsleden gaven het groene licht voor de nieuwe transport en logistiek cao tijdens een ledenraadplegingen. De door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Verticaal Transport (VVT) met de vakbonden overeengekomen cao heeft een looptijd van drie jaar en voorziet per 1 juli dit jaar in een loonsverhoging van in totaal 10 procent.

Stapsgewijze verhogingen

De lonen worden voor alle werknemers elk jaar met 2 procent verhoogd. Dat gebeurt dus dit jaar al per 1 juli aanstaande en in de komende jaren telkens aan het begin van het jaar. Daarnaast worden de treden stapsgewijs verhoogd, waardoor iedereen er nog eens uiteindelijk 4 procent op vooruitgaat.

Geen ploegendienst meer voor 55 plus

Daarnaast is afgesproken tussen bonden en werkgevers dat in de nieuw cao dat werknemers van 55 jaar en ouder niet verplicht worden tot het maken van overuren. Werknemers in diezelfde leeftijdscategorie kunnen ook niet verplicht worden tot het werken in de nacht, meer dan 1 uur tussen twaalf uur ’s avonds en zes uur ‘s ochtends. Zij zijn bovendien niet verplicht tot het werken in een ploegendienst.

Veel voordelen KNV-cao gehandhaafd

Vooral het onderbrengen van de KNV-cao in die van TLN en VVT leidde de afgelopen maanden tot onenigheid tussen de werkgevers en de bonden. De KNV-cao bood groepen werknemers een aantal voordelen. De meeste daarvan zijn gehandhaafd, zoals de overwerktoeslagen en extra vakantiedagen op grond van leeftijd of dienstverband, zoals die in de KNV-cao waren opgenomen. Bekijk hier (download pdf) het volledige onderhandelingsresultaat.

 

Reageer op dit artikel