nieuws

Voorzitter Jack van der Veen vertrekt bij VLM

carrière & mensen 3563

Voorzitter Jack van der Veen vertrekt bij VLM
Prof. Jack van der Veen

Jack van der Veen stopt als voorzitter van de VLM (Vereniging Logistiek Management). De vereniging heeft een moeilijk jaar achter de rug, hetgeen reden is om vroegtijdig terug te treden.

Vier jaar geleden trad prof. Jack van der Veen (hoogleraar op Nyenrode) aan als nieuwe voorzitter, nadat Mieke Damen een tijdlang als interim voorzitter deze rol op zich had genomen. Hiervoor was prof. Tom van Woensel (TU Eindhoven) korte tijd voorzitter.
Bij zijn aantreden destijds toonde Van der Veen veel ambitie met de VLM, die volgens hem een brug moest slaan tussen bedrijfsleven en wetenschap. “We moeten dit vak beter presenteren, bijdragen aan kennisontwikkeling en zorgen voor een goed netwerk.”

Onverwachte achterstand opgelopen

Afgelopen maand trok Van der Veen de conclusie, dat onder zijn voorzitterschap de VLM weinig voortgang heeft kunnen maken. In een brief aan de leden neemt hij daarvoor de verantwoordelijkheid op zich. Het jaar 2016 leverde bovendien een onverwachte financiële tegenvaller op, die hem nog extra duwtje gaf om tot een nieuwe afweging te komen. “Om alsnog de doelen te realiseren zullen we nog meer tijd en energie moeten steken in de vereniging. De hoeveelheid tijd die ik kan besteden aan de VLM is echter niet heel groot. Vandaar deze beslissing.”
Tijdens de komende ledenvergadering van VLM op 31 mei in Zoetermeer zal Van der Veen nadere tekst en uitleg geven over zijn besluit om terug te treden. Hij blijft aan totdat een opvolger is gevonden, die naar verwachting in december zijn taken zal overnemen.

vlm

Paul Nijhof en Jack van der Veen

‘Geen ruimte om bij te scholen’

In het mei-nummer van Logistiek Magazine praat Van der Veen vrijuit met Paul Nijhof, eerder dit jaar gekozen als voorzitter van belangenorganisatie Thuiswinkel.org. Volgens Van der Veen is logistiek bij veel e-tailers (niet alleen daar) vaak een “noodzakelijk kwaad – een technische aangelegenheid, die efficiënt moet gebeuren en waar niemand last van mag hebben.”
Hij is niet verbaasd, dat nieuwkomers in deze markt, zoals bijvoorbeeld Amazon het logistieke heft in eigen handen nemen en regie gaan voeren over de hele keten. Ook over de bereidheid om kennis te vergaren is Van der Veen uitgesproken in zijn mening. “Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te leveren, maar het is ook zo dat in de logistiek geen ruimte wordt gemaakt om bij te scholen en volop mee te doen met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld digitalisering. Dat is waar ik mij aan erger. Iedereen is veel te druk met de dagelijkse gang van zaken.”

VIDEO: Een leven lang leren volgens Van der Veen

Reageer op dit artikel