nieuws

Schavemaker moet medewerkers nabetalen

carrière & mensen 2669

Schavemaker moet medewerkers nabetalen

Logistiek dienstverlener Schavemaker zou volgens FNV Transport & Logistiek de cao voor het beroepsgoederenvervoer niet hebben nageleefd. Naar aanleiding van een nalevingprocedure die is gestart door Stichting VNB moet Schavemaker nu een aantal medewerkers nabetalen. Het zou om een bedrag van 250.000 euro in totaal gaan.

Verschillende werknemers van Schavemaker deden hun beklag bij Stichting VNB, het nalevingsorgaan van FNV Transport & Logistiek, over de naleving van de cao door Schavemaker. Dat staat in een bericht op de website van FNV Transport & Logistiek. De klachten van de medewerkers waren voldoende reden voor Stichting VNB om een nalevingprocedure in te stellen bij 4 bv’s van Schavemaker.

Fouten bij naleving cao

Uit de nalevingprocedure is gebleken dat Schavemaker verschillende fouten heeft gemaakt bij de naleving van de cao. Het zou gaan om zaken zoals het niet ontvangen van een tredeverhoging en het te weinig uitbetalen van de vakantiebijslag.

Dhr R. Schavemaker van Schavemaker Transport en Logistics wil niet inhoudelijk reageren op de zaak, die al in december 2016 zou zijn afgehandeld. Jelske van Dijk van Stichting VNB beaamt dat. “95 procent is inderdaad afgehandeld. Er zijn nog een paar open eindjes. Daarom hebben we het dossier nog niet gesloten. We zitten in de afrondende fase. Schavemaker werkt goed mee.”

Stichting VNB werkt nauw samen met FNV en wordt gefinancierd door het opleidings- en ontwikkelingsfonds. In de cao is volgens Van Dijk vastgelegd in artikel 78 dat er een omgekeerde bewijslast geldt bij een gegrond vermoeden van het niet naleven van de cao. De werkgever moet hier aan meewerken.

 

Reageer op dit artikel