nieuws

‘Regio’s moeten meer investeren in logistieke arbeidsmarkt’

carrière & mensen 3674

‘Regio’s moeten meer investeren in logistieke arbeidsmarkt’

Arbeid’ weegt steeds zwaarder mee bij een strategische locatiekeuze. Logistiek dienstverleners en verladers waarderen hun arbeidsmarkt met gemiddeld een 6,5.

Dat blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek van economisch bureau Stec Groep. Volgens de opstellers van het onderzoek zijn investeringen in de regionale arbeidsmarkt de komende jaren hard nodig aangezien de logistieke sector tot 2030 rond de 350.000 nieuwe logistieke medewerkers nodig heeft.

Stec Groep komt tot deze conclusie naar een uitgebreid onafhankelijk onderzoek dat eind vorig jaar plaatsvond met steun van 9 logistieke hotspots op basis van data-analyse en onder 70 verladers en logistiek dienstverleners.

Personeelskosten worden fors hoger

Belangrijke uitkomst is dat de deelnemers aan dit onderzoek de regionale arbeidsmarkten waarin zij actief zijn, gemiddeld met een 6,5 waarderen en een kwart geeft een 5 of lager. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat circa 40 procent van de bedrijven verwacht dat de personeelskosten de komende jaren fors hoger zullen uitvallen onder invloed van groei en het behoud van talent.

Discussieer mee op Summit Logistieke Hotspots op 16 mei

Vele interessante partijen schuiven aan tijdens de Summit Logistieke Hotspots? Schuif ook aan en discussieer mee over de belangrijkste trends op logistiek vastgoed gebied op 16 mei. Uitreiking Logistieke Hotspot 2017 is het slotstuk.

Meer info/aanmelden

 

Logistiek in NL goed voor 750.000 banen

De logistieke sector groeit volgens Stec vooral in de bekende corridors en hotspots. Daarnaast is 10 procent van de totale huidige Nederlandse werkgelegenheid logistiek, goed voor 750.000 banen. Ook in de recente crisis groeide, zo stelt het economisch bureau vast, de logistiek opvallend genoeg door. In de periode 2011-2016 hebben grotere logistieke bedrijven (logistiek dienstverleners en verladers) 5 tot 10 procent extra personeel in dienst genomen. “Nederland scoort altijd goed in aantrekken van logistieke bedrijven. De logistieke arbeidsmarkt in Nederland is daarbij tot nu toe concurrerend ten opzichte van onze buurlanden”, zegt Hub Ploem van Stec Groep.

Deel van vraag oplossen met robotisering

De 350.000 nieuwe mensen die nodig zijn in de Nederlandse logistiek zijn niet alleen het gevolg van de economische groei – het aantrekken van nieuwe bedrijven en groei van zittende bedrijven – maar ook van de vervanging van bestaand personeel door uitstroom, bijvoorbeeld door pensionering. Een deel van de arbeidsvraag kan worden opgelost door robotisering en automatisering. Welk effect automatisering en robotisering precies heeft is nog onzeker. Ploem: “Het zorgt ook voor een andere arbeidsvraag: veelal hoogwaardiger en technischer. In regio’s met veel logistieke werkgelegenheid verwachten we dat de effecten van robotisering en automatisering het grootst zullen zijn.”

E-commerce dc’s stuwen arbeidsvraag

De druk op de logistieke arbeidsmarkt wordt mede beïnvloed door de vraagpieken van regelmatig boven de 50 procent. Dat zijn vooral e-commerce dc’s die met pieken in levering te maken hebben. Regelmatig zijn honderden mensen extra nodig, bijvoorbeeld in de periode november-december. De Nederlandse arbeidsmarkt(wetgeving) is uitstekend voorbereid op deze flexibele arbeidsvraag. Ook Duitsland, België en Frankrijk investeren hier nu echter in, aldus het rapport van Stec.

Weinig verschil tussen logistieke hotspots en regio’s

Ondanks dat Nederland Europees gezien voorop loopt in het flexibele arbeidsbeleid zijn bedrijven – getuige de magere 6,5 – kritisch op de logistieke arbeidsmarkt in de regio’s waar ze gevestigd zijn. Ploem: “Dat gemiddelde cijfer is opvallend maar gelijk ook wel te plaatsen omdat er een scheidslijn is tussen grote groep van de ondervraagde bedrijven die tevreden is en een 7 of hoger geeft en een ander deel geeft een 5 of lager. Wat wel verbazend is dat die laatste bedrijven niet in hun beoordeling aangeven welke regio’s of logistiek hotspots dan wel goed presteert of juist slecht. Dat zien we totaal niet terug, over het algemeen taxeren ze dus geen doorslaggevende verschillen tussen de arbeidsmarkten van verschillende regio’s.”

Regionale arbeidsmarkt beïnvloedt locatiekeuze

Het aantal beschikbare en geschikte ‘handjes’ en het opvangen van vraagpieken worden door logistieke bedrijven als top-3 knelpunten gezien voor de kortere termijn. Verladers en logistiek dienstverleners blijken de factor arbeidsmarkt bovendien steeds zwaarder mee te laten wegen bij een strategische locatiekeuze. 40 procent van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat de factor regionale arbeidsmarkt veel groter wordt bij hun locatiekeuze. Vooral grotere en internationale logistiek dienstverleners en verladers denken dit (60 procent). Ploem: “We hadden overigens vooraf verwacht dat bedrijven meer zouden gaan nadenken over de relatieve verschillen in de arbeidsmarkten in bepaalde gebieden en dat op basis daarvan andere keuzes zouden worden gemaakt. Uit ons eerdere onderzoek Logistiek in Beeld kwam het groeiende belang van arbeidsmarkt als locatiefactor namelijk expliciet naar voren. Uit dit onderzoek blijkt dat regionale arbeidsmarktverschillen nu niet bekend of zichtbaar zijn en (nog) niet leiden tot andere locatiekeuzes door bedrijven.”

Hoogte van loonkosten speelt een mindere rol

Bedrijven gaven aan wat zij het belangrijkste vinden aan hun regionale arbeidsmarkt. Op korte termijn blijken een grote flexibele schil (ook voor piekbelasting), veel (en goed georganiseerde structuur van) arbeidsmigranten, incentives op de arbeidsmarkt (zoals subsidies voor zij-instromers) en veel werklozen met logistieke achtergrond van grote waarde. De hoogte van loonkosten speelt voor bedrijven een minder voorname rol; beschikbaarheid van personeel wordt op korte termijn als belangrijker gezien.

Risico van krimpende beroepsbevolking

Op lange termijn noemen de bedrijven vooral het belang van bewezen om- en bijscholingstrajecten, een grote pool aan logistiek opgeleid medewerkers dat nu werkzaam is in de sector, aanwezig mbo-onderwijs en samenwerkingsprojecten tussen bedrijven gericht op de arbeidsmarkt. Bedrijven noemen als lange termijnrisico: regio’s die onstuimig groeien en dus een groot beroep doen op het potentieel en waar de arbeidsmarkt relatief minder geschikt is door bijvoorbeeld veel langdurig werklozen en een krimpende beroepsbevolking.

Strategisch nadenken over arbeidsmarkt

Ploem adviseert bedrijven strategischer na te nadenken over de factor arbeid. “Dit aspect zal op de lange termijn van grote invloed zijn op het logistieke succes van bedrijven. Transportkosten en het netwerk waarbinnen een bedrijf zich bevindt, zijn nog altijd leidend bij locatiekeuzes. Arbeid komt dan vaak op een derde tot vijfde plaats, maar de verwachting is dat arbeid de komende jaren van invloed is op de locatiekeuze. Mijn oproep is dan ook aan bedrijven om hiermee aan de slag te gaan, zodat je veel meer grip krijgt op de regionale arbeidsmarktverschillen, vanuit het programma van eisen van de onderneming. Ga met personeel en talent in gesprek, biedt perspectief (bijscholing, groei, etc.) en zorg voor een onderscheidend profiel als werkgever. Naarmate je je onderscheidt als bedrijf op het gebied van arbeid (creatief, ‘boven’ op de arbeidsmarkt, of ‘top’werkgever) dan zul je dit probleem ook een stuk minder ervaren.”

Werk aan de winkel voor regio’s

Goed voorbeeld is volgens Ploem de chauffeurswervingsactie van Simon Loos onlangs, die in korte tijd veel nieuwe chauffeurs heeft opgeleverd. “Werk daarnaast samen met andere (logistieke) bedrijven, overheden en onderwijs om de regionale arbeidsmarkt en (kwaliteit van) instroom te verbeteren. Eigenlijk is in iedere regio werk aan de winkel wat dit betreft.”
Positief is om te zien dat er in veel regio’s al initiatieven zijn of worden ondernomen op dit gebied. Ploem: “Denk aan de sectorplannen in onder andere de Brabantse regio’s en regio Zwolle, het Transfer Center Logistiek in Twente, het Sector Service Punt Logistiek in Venlo-Venray en de Kweekvijver medewerkers Logistiek in Noordoost-Brabant. Onze boodschap is dan ook: een tandje erbij in de regio’s met een sterke institutionele arbeidsmarktstructuur, en deze opbouwen in regio’s waar dit ontbreekt.”

Het volledige arbeidsmarktonderzoek is na registratie te downloaden via de website van Stec Groep.

‘Realiseer 10.000-plus banenplan voor iedere regio’

De extra arbeidsvraag vanuit de logistieke sector is niet nieuw. Er zijn volgens Stec ook al goede en effectieve initiatieven om werken in de logistiek aantrekkelijker te maken. Ook hebben diverse regio’s (op eigen initiatief of vanuit de Human Capital Agenda) samen met het bedrijfsleven succesvolle acties uitgevoerd voor een betere regionale logistieke arbeidsmarkt. Zaak is deze goede initiatieven te verbreden en/of de output te vergroten.

Uit dit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat structureel aandacht nodig is voor het verbeteren van de logistieke arbeidsmarkt, bovenop al bestaande (succesvolle) initiatieven. Stec, de deelnemende bedrijven aan het onderzoek en de 9 logistieke hotspotregio’s stellen voor in het onderzoek dat iedere regio een zogeheten op maat 10.000-plus banenplan maakt. Dit banenplan moet worden gemaakt door overheden, onderwijs en bedrijfsleven samen, aldus de bedrijven en de negen logistieke hotspots die deelnamen aan het arbeidsmarktonderzoek. Van groot belang is daarnaast om de uitvoering meerjarig te verankeren en in te zetten op enkele boegbeelden of trekkers. Enkele logistieke hotspot regio’s zetten hier nu al vol op in.

Enkele maatregelen die in de ogen van de ondervraagde bedrijven goed werken, mede ook gebaseerd op lopende initiatieven uit de regio’s:

    • Investeren in kennis en kwaliteiten over (werkloze) regionale beroepsbevolking, om zo matchmaking te bevorderen.
    • Investeren in een reeks van regiospecifieke projecten ter versterking van knelpunten op de arbeidsmarkt.
    • Organisatie van een bedrijvenpromotie- en/of logistieke dag, waarbij bedrijven zich presenteren aan werklozen en studenten.
    • Ambassadeurs en/of fans voor logistieke bedrijven krijgen. Naast dat het imago van de logistieke sector beter onder de aandacht moet worden gebracht, is het aan te bevelen dat bedrijven investeren in eigen ambassadeurs (lees: personeelsbestand). De beste branding voor een bedrijf komt van de eigen werknemers, ‘employer branding’.
    • Investeren in zittend personeel is van groot belang voor bedrijven om ervoor te zorgen dat werknemers (en met name talenten) behouden blijven, doorgroeien en meegaan met veranderingen in het werkveld. Dit betekent investeren in talentontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en cursussen en trainingen op maat.

Stec heeft dit onafhankelijke onderzoek verricht met steun van de gemeente Oss en AgrifoodCapital, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant, LIOF, SMART LCV en gemeente Venlo, Provincie Overijssel (namens Port of Twente, Stedendriehoek en Zwolle-Kampen), Bedrijvenpark Medel – Tiel en gemeente Zaltbommel (Rivierenland), gemeente Lansingerland/Prisma Bedrijvenpark.

Reageer op dit artikel