nieuws

CAO akkoord nog ver weg ondanks toenadering

carrière & mensen 7721

CAO akkoord nog ver weg ondanks toenadering

De kans dat er snel een akkoord komt voor nieuwe cao in de transportsector lijkt klein. De eisen van de vakbonden en de werkgeversorganisatie liggen nog ver uit elkaar. TLN heeft wel haar loonbod verhoogd.

Na 6 onderhandelingsrondes is een snel cao akkoord nog niet aan de orde. De werknemers- en werkgeversorganisaties zaten op Valentijnsdag voor de zesde keer met elkaar aan tafel. Van liefde was nog weinig sprake, hoewel TLN met een verbeterd loonbod toenadering zocht.

Verhoging loonbod

TLN heeft voorgesteld het loonbod te verhogen naar 1,75%. De eerste verhoging vindt plaats op 1 juli 2017. De tweede en derde verhoging vinden plaats op 1 januari 2018 en 2019. TLN gaat hierbij uit van een driejarige cao.

Samenvoeging cao’s

Dat de vakbonden enthousiast zijn, is niet reëel. Zij eisen namelijk een loonsverhoging van 3%. Een ander heikelpunt is de KNV cao. De werkgevers (TLN) willen de KNV-cao laten opgaan in de TLN-cao. De FNV is tegen de samenvoeging omdat daarmee de sociale regelingen uit de KNV-cao komen te vervallen. Het gaat onder meer om hogere lonen voor chauffeurs in opleiding en vrijstellingen voor nachtarbeid en overwerk voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Eind januari hielden de vakbonden nog prikacties om hun eisen kracht bij te zetten. Of die er nu weer komen is niet bekend.  Het volgende cao-overleg vindt plaats op 7 maart.

Reageer op dit artikel