nieuws

Akkoord over 4-daagse werkweek bij AB Transport

carrière & mensen 3136

Akkoord over 4-daagse werkweek bij AB Transport

Agro logistiek dienstverlener AB Transport heeft met vakbonden FNV en CNV en de ondernemingsraad een akkoord bereikt over de 4-daagse werkweek binnen de divisie veevoertransport. De invoering van dit systeem wordt doorgezet ondanks dat de maatregel van de AB-directie op veel verzet stuitte bij bonden en OR.

Het akkoord volgt op de uitspraak van de rechter van 25 januari in het kort geding dat de ondernemingsraad tegen AB Transport Group. De vordering van de ondernemingsraad om onmiddellijk te stoppen met de invoering van de vierdaagse werkweek werd door de rechter afgewezen.

AB Transport: ‘Bodemprocedure ingetrokken’

Daarop zijn de directie van AB en de vakbonden opnieuw in overleg gegaan. Dit resulteerde erin dat eind januari al een akkoord bereikt tussen de directie van de logistiek dienstverlener en FNV en CNV. De ondernemingsraad heeft uiteindelijk ook afgelopen donderdag instemming verleend met de invoering van de vierdaagse werkweek voor chauffeurs werkzaam in de veevoer transportdivisie. De directie van AB verklaart vandaag dat de bodemprocedure wordt ingetrokken.

Akkoord geldt voor 3 jaar

Concreet betekent het akkoord akkoord dat de invoering van de vierdaagse werkweek doorgaat bij veevoertransport. Binnen de desbetreffende divisie, AB Texel Feed Transport, werkt volgens de AB directie een groot aantal chauffeurs al jaren tot volle tevredenheid in het vierdagensysteem. Inhoudelijk zijn met de vakbonden en ondernemingsraad afspraken gemaakt over de gebroken weken, het aantal werkuren en de inzet op zaterdagen. Deze afspraken gelden voor een periode van 3 jaar.

AB Transport: ‘akkoord krijgt volledige steun’

Adriaan Vis, directeur van AB Transport, zegt in een reactie dat hij voor zowel chauffeurs als klanten blij is dat er een akkoord is bereikt en dat het systeem zoals dat is ingevoerd de volledige steun heeft van de vakbonden en ondernemingsraad. “Niemand is gebaat bij onrust en onduidelijkheid”, zegt Vis.

Bonden: ‘de angels zijn eruit’

Onderhandelaar Linda Slagter van CNV Vakmensen zegt namens de bonden dat de directie voldoende garanties heeft gegeven dat de chauffeurs niet enorm in salaris op achteruit gaan. “De angels zijn eruit. De chauffeurs krijgen een urengarantie van 48 uur en draaien maximaal eens per drie weken gebroken diensten, waarbij de extra reiskosten en de reisuren worden vergoed”, aldus Slagter.
Ook het vaker werken op zaterdag is van de baan. Slagter: “Alleen als een chauffeur dit zelf wil, zullen we het toestaan, puur op basis van vrijwilligheid dus. Een mooi staaltje vakbondswerk, waarbij we met elkaar een goed resultaat hebben bereikt waar iedereen mee kan leven.”

Verdiencapaciteit vergroten

AB Transport Group voerde begin dit jaar – tegen de zin van de OR en de bonden – een vierdaagse werkweek in om te kunnen blijven voldoen om naar eigen zeggen te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden en cao en de wensen van de klanten. “Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe een zo groot mogelijke verdiencapaciteit voor chauffeurs gerealiseerd kon worden.” aldus Adriaan Vis.

Reageer op dit artikel