nieuws

Chauffeurs AB Transport in actie tegen 4-daagse werkweek

carrière & mensen 4056

Chauffeurs AB Transport in actie tegen 4-daagse werkweek

De chauffeurs van de veevoerdivisie van AB Transport in Heerenveen voeren vandaag actie tegen de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek door de directie. Het protest komt er volgens CNV en FNV op neer dat chauffeurs 11 uur nachtrust nemen tussen twee diensten en er wordt niet meer dan 8 uur per dag gewerkt.

Bonden en chauffeurs van AB Transport verwachten dat hierdoor een aantal opdrachten niet uitgevoerd kan worden. Met de actie, die afgelopen vrijdag werd aangekondigd door de bonden, willen de chauffeurs van de veevervoerdivisie dat de directie de vierdaagse werkweek die per 1 januari van kracht is, intrekt.

‘Maatregel in strijd met cao’

Het gevolg is dat chauffeurs van de veevoederdivisie er flink op achteruit zijn gegaan in salaris doordat ze minder uren maken. Volgens Hans Robijn, bestuurder FNV Transport en Logistiek, heeft de maatregel ook tot gevolg dat de chauffeurs veel meer op zaterdagen werken, waardoor de norm van maximaal 13 weekenden werken per half jaar wordt overschreden. “Dit is in strijd met de cao”, aldus de vakbondsbestuurder die vanochtend meldt dat 25 chauffeurs in vaste dienst bij AB Transport worden getroffen door de maatregel van de directie. Binnen deze divisie zijn 62 chauffeurs werkzaam. Robijn: “Een deel daarvan is al door de directie aangenomen voor een vierdaagse werkweek. Een groep 25 chauffeurs in vaste dienst gaan er op achter uit dankzij deze maatregel. Gisteren hebben 15 chauffeurs aangegeven dat zij actie gaan voeren.”

Chauffeurs maken ‘gebroken diensten’

Linda Slagter van CNV Vakmensen stelt dat door de ‘gebroken diensten’ chauffeurs twee keer naar de standplaats moeten rijden in plaats van één keer. “Ze betalen dat uit eigen zak, want de cao kent geen reiskostenvergoeding. Voor sommige chauffeurs is de reisafstand meer dan 100 kilometer.”

Uitspraak rechter in kort geding OR

Ook de ondernemingsraad (OR) van AB Transport is het niet eens met de verplichte vierdaagse werkweek. De OR spande een kort geding aan tegen de werkgever. De rechter in Leeuwarden doet morgen uitspraak. AB Transport directeur Adriaan Vis zei in reactie op het kort geding dat als de rechter de vordering van de ondernemingsraad toewijst, niet alleen de onderneming beschadigd wordt, maar vooral ook de chauffeurs de verliezers zullen zijn. “Zij zullen minder uren gaan werken en dus minder gaan verdienen dan mogelijk in het vierdagensysteem”, aldus Vis die daaraan toevoegde dat de directie eventuele stakingen als onrechtmatig beschouwd.

‘We blijven voldoen arbeid- en rusttijden’

De directie van AB Transport heeft nog geprobeerd om het geschil met de chauffeurs, OR en bonden op te lossen. De directie liet bij monde van Vis weten dat het vierdagensysteem is gekozen om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden en cao, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klanten. “Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe wij voor onze chauffeurs de verdiencapaciteit konden maximaliseren. Nota bene: een groot aantal chauffeurs van AB Texel Feed Transport werkt al jarenlang naar tevredenheid in het vierdagensysteem”, liet Vis toen weten. Robijn laat desgevraagd weten dat met name veevoerbedrijf ForFarmers uit Lochem hinder zal ondervinden van de acties.

AB Transport: “Er was een akkoord”

De directie van AB blijf erbij dat het afgelopen jaar een open dialoog heeft plaatsgevonden tussen bonden en OR en dat dit heeft geresulteerd in een ‘akkoord’ voor een vierdaagse werkweek. Volgens de directie van de logistiek dienstverlener heeft de OR vlak voor de kerstdagen een ommezwaai gemaakt en zich op het standpunt gesteld dat er toch geen instemming heeft plaatsgevonden.

Uitspraak rechter geen invloed acties

Mocht AB gelijk krijgen van de rechter morgen in het kort geding dan heeft dat volgens Robijn geen invloed op de acties van de chauffeurs. “Hier gaat het om een rechtsgeschil tussen de OR en de directie. In ons geval gaat het om een belangengeschil. Mocht de rechter morgen in het voordeel van AB oordelen dan heeft dat geen invloed op onze acties”, aldus de vakbondsbestuurder die aangeeft dat de directie nog geen contact heeft gezocht met de bonden.

Reageer op dit artikel