nieuws

Bonden stellen AB ultimatum vanwege 4-daagse werkweek

carrière & mensen 3744

Bonden stellen AB ultimatum vanwege 4-daagse werkweek

Vakbonden FNV en CNV eisen dat AB Transport Group uit Heerenveen de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek voor zijn chauffeurs intrekt. Daarover hebben beide bonden een ultimatum gestuurd. AB-directielid Adriaan Vis blijft erbij dat er met de ondernemingsraad consensus is over de invoering van een 4-daagse werkweek.

Als AB Transport niet voor morgen 15.00 uur over de brug komt, dan volgen er acties. De agro-logistiek dienstverlener uit Heerenveen heeft per 1 januari van dit jaar een vierdaagse werkweek ingevoerd voor zijn veevoertak zonder dat er enige vorm van inspraak is geweest volgens de bonden. “Ondanks meerdere brieven van de bonden met het verzoek tot overleg. Het gevolg is dat zo’n 62 chauffeurs er flink op achteruit gaan in salaris. Ook gaan ze te veel weekenden werken, wat in strijd is met de cao”, zegt FNV-bestuurder Hans Robijn. “Ze zullen veel meer op zaterdagen worden ingezet en in totaal minder uren maken en minder verdienen”, zegt collega Linda Slagter van CNV.

AB Transport: ‘geen sprake van reorganisatie

De logistiek dienstverlener verklaarde eind vorig jaar al dat er geen sprake is van een op handen zijnde reorganisatie of teruglopend werkaanbod. Het bedrijf zou ook tegen de bonden hebben gezegd met de maatregel tegemoet te willen komen aan de wensen van de klant. Maar volgens de bonden zijn er andere mogelijkheden om hieraan te voldoen.

OR van AB stapt naar rechter

De maatregel voor een 4-daagse werkweek heeft er toe geleid dat dat de ondernemingsraad maandag naar de rechter stapte. Naar verwachting komt de kortgedingrechter in Leeuwarden op woensdag 25 januari met een uitspraak hierover.

Chauffeurs onvoldoende gekend in maatregel

In een eerder stadium lieten de chauffeurs overigens weten dat ze niet principieel tegen een nieuw arbeidssysteem zijn, mits zij daar zelf maar in gekend zouden worden. De vakbonden en de ondernemingsraad (OR) vrezen dat als de maatregel in de bedrijfstak veevervoer niet wordt tegengehouden ook de andere vier bedrijfstakken van de logistiek dienstverlener aan de beurt zijn.

‘OR maakte 180 graden draai’

AB Transport-directielid Adriaan Vis reageert door te stellen dat de OR vlak voor de kerst een ‘180 graden draai heeft gemaakt’ in zijn standpunt over de invoering van een 4-daagse werkweek voor de veevoerdivisie. “Er was consensus met de OR en in november en december zijn we ook overgegaan tot uitvoering. Op kerstzaterdag is men 180 graden gedraaid en werd gezegd dat die instemming niet was verleend en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een kort geding afgelopen maandag.”

Maatregel door gewijzigde klantvraag

De achterliggende gedachte van de invoering van de vierdaagse week in de veevoerdivisie is onder andere dat er al veel mensen werken in dit systeem. “Van de 185 mensen in deze divisie werken al 75 mensen vier dagen. Daarbij komt dat we te maken hebben met een wijziging in de klantvraag. Wij moeten bijvoorbeeld ook op zaterdag leveren. Dat is niet mogelijk als je kijkt naar ons bestaande aantal chauffeurs en de uren die zij maken want we hebben te maken met de arbeidstijdenwet en de cao. We hebben gezocht naar een systeem dat voldoet aan de wet en de geldende cao en de klanteneis en die bovenal ervoor zorgt dat een chauffeur het maximale aantal uren kan maken. Daar is dus uiteindelijk de vierdaagse werkweek uit gerold.”

Verdeeldheid binnen OR van AB

In november is volgens Vis voor dit plan overeenstemming bereikt met de OR en de bonden. “Desalniettemin heeft dat er kennelijk nu toe geleid dat men zegt we hebben die toestemming niet verleend of althans niet zo bedoeld. Dat leidt tot verdeeldheid binnen de OR en doet ook geen recht aan de samenwerking die we hadden. Het geeft bovendien veel onrust en de vraag rijst wie vertegenwoordigen jullie nu eigenlijk? Er zijn vier mensen die niet blij zijn met deze maatregel. Daar zoeken we een oplossing voor en de getallen waar de bonden mee schermen die kennen wij helemaal niet.”

Ultimatum kwam al voor de rechtszitting

Over het ultimatum zegt Vis dat die op de dag van de rechtszaak al is gesteld. “Om drie uur ’s middags kwam de zaak voor en om één uur kwam het ultimatum al van de bonden. terwijl de rechter aangeeft dat hij 25 januari met een uitspraak komt. Opmerkelijk want met het ultimatum eisen de OR en de bonden dat de vierdaagse werkweek onmiddellijk wordt ingetrokken die ze zelf onder de rechter hebben gebracht. We gaan ons beraden op het ultimatum en komen zeker met een reactie. We hopen alsnog tot een vergelijk te komen.”

AB is specialist in agro-logistiek

Bij AB Transport Group, met vestigingen op Texel en in Lelystad en Heerenveen, werken volgens de vakbonden in totaal 800 werknemers. Als de vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië ook worden meegerekend, dan gaat het om circa 1.250 werknemers. De logistiek dienstverlener is naast het vervoer van veevoer ook specialist in het transport van aardappelen, gekoelde voedingsmiddelen, meel en vloeibare zuivel.

Fusiebedrijf dat in 2015 werd opgericht

AB Transport Group is een fusiebedrijf van drie familiebedrijven, AB Texel, Butter Group en A-ware Logistics, die in 2015 hun krachten bundelden. De fusie werd vorig jaar januari officieel. In februari oogstte AB nog lof – van onder andere FNV- toen het als eerste logistiek dienstverlener in Europa zijn twee buitenlandse vestigingen sloot en de Poolse chauffeurs een Nederlands contract gaf.

 

 

 

Reageer op dit artikel