nieuws

Lean is veranderkunde in het kwadraat

carrière & mensen

Lean is veranderkunde in het kwadraat
Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode

Volgens Jack van der Veen is lean dé logistieke innovatie van de afgelopen 25 jaar. Het hele principe van ketensamenwerking is erop gebaseerd. Om het toe te passen is een cultuurverandering nodig, en dat vergt veranderkunde. Heel veel veranderkunde. Een interview met de supply chain management-professor.

Waarom is lean zo’n belangrijke innovatie?

“De innovaties op technologisch vlak zijn momenteel duizelingwekkend. Drones, platooning, internet of things, er komt ontzettend veel op ons af. De mens is daarbij de bottleneck. Zijn we wel in staat om al die nieuwe technologie te adopteren? Succes wordt voor 75% door sociale innovatie bepaald en slechts voor 25% door technologische innovatie. Het briljante van lean is dat het juist is gericht op die sociale component. Het is een andere manier van leiding geven en mensen aansturen door ze te stimuleren zelf met innovaties te komen.”

Lean bestaat al lang, kun je het nog een innovatie noemen?

“De lean-filosofie is nog lang niet af. Zelfs bij Toyota waar ze het hebben uitgevonden, wordt het nog elke dag doorontwikkeld. Het is ook toepasbaar in takken van sport waar het tot op heden nooit is ingezet. Je ziet Lean opkomen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de bouw, financiële dienstverlening en zelfs bij de overheid. Lean gaat zich ook meer ontwikkelen naar laag volume en hoge variëteit, dus job shop-omgevingen, maar dat staat nog in de kinderschoenen. Lean is dé innovatie van de afgelopen 25 jaar, maar zal wat mij betreft ook de belangrijkste innovaties blijven voor de komende 25 jaar.”

Wat heeft lean met ketensamenwerking te maken?

“Het hele principe van ketensamenwerking is feitelijk op de lean-gedachte gebaseerd; het tegengaan van suboptimalisatie en de focus op de volgende schakel in de keten. Het weghalen van verspilling betekent dat je je moet concentreren op wat je klant echt wil. Alles wat niet bijdraagt aan de klantwaarde kun je elimineren. Een ander voorbeeld is lean purchasing. Door een partnerschap met toeleveranciers te creëren kun je allerlei handelingen achterwege laten, zoals controle-activiteiten bij inkomende goederen.”

Wat heeft lean met veranderkunde te maken?

“Het invoeren van lean vergt een cultuurverandering in een bedrijf. Er moet commitment zijn, van medewerkers maar zeker ook van het topmanagement. Leidinggevenden moeten mensen ‘empoweren’ om met voorstellen te komen. Daarvoor moet een veilige situatie worden gecreëerd waarin mensen de vrijheid krijgen om zelf hun taken in te richten, verbetervoorstellen te doen en te implementeren. Dat moet ook eens mogen mislukken, zonder dat mensen bang zijn hun baan te verliezen. Om de goede randvoorwaarden voor lean te creëren is dus al veel veranderkunde nodig, als het eenmaal loopt helemaal. Continuous improvement betekent continu bereid zijn te veranderen. In de lean-gedachte zit veranderkunde dubbel ingebakken.”

Is de logistieke sector in Nederland innovatief genoeg?

“Mensen in de logistiek en supply chain management zijn over het algemeen erg down to earth en staan niet heel open voor innovaties die zich nog moeten bewijzen. Dit heeft ook erg met de prestatiedruk te maken. Wie elke dag keihard moet presteren, kom niet toe aan innoveren. Dat we in de logistiek achteraan lopen qua innovaties zou ik niet willen zeggen, maar we lopen in ieder geval niet voorop. Als we van al die technologische innovaties ook maar tien procent kunnen adopteren, dan is dat al lang niet slecht. Wat we in ieder geval moeten voorkomen is dat we in de weerstand schieten en daarom is veranderkunde zo belangrijk.”

Masterclass Operational Excellence

Tijdens de Masterclass Operational Excellence geeft hoogleraar Jack van der Veen een presentatie Supply Chain Collaboration (SCC). Samenwerking tussen alle ketenpartijen leidt tot de beste resultaten voor zowel de eindgebruikers als alle samenwerkende ketenpartijen (winwin situatie). Deze gedachte vind je ook duidelijk terug in de uitgangspunten van de Lean filosofie.

Reageer op dit artikel