nieuws

Ook verladers aansprakelijk bij onderbetaling

carrière & mensen

Ook verladers aansprakelijk bij onderbetaling

Bedrijven die binnen een keten van andere werkgevers werken met onderbetaalde werknemers, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtgevers, bijvoorbeeld verladers, kunnen zich daardoor niet meer verschuilen achter uitbuiting van (buitenlandse) werknemers die door ingeschakelde onderaannemers worden ingezet.

Dat is één van de maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Oneerlijke concurrentie tegenaan

Met de wet, waar ook veel om te doen is binnen de sector transport en logistiek, wil Asscher oneerlijke concurrentie tussen zowel werknemers als bedrijven tegengaan, de rechtspositie van werknemers verbeteren en voorkomen dat de overheid belastingen en sociale premies misloopt. De wet die de ketenaansprakelijkheid regelt, komt voort uit het sociaal akkoord met werkgevers, waaronder TLN, en vakbonden die Asscher april vorig jaar sloot.

Omvang onderbetaling is onbekend

Via schijnconstructies proberen malafide opdrachtgevers te besparen op loonkosten, bijvoorbeeld door lagere premies in het buitenland af te dragen of door ‘kosten’ van het salaris af te trekken. De omvang van deze vorm van onderbetaling, die ook veel voorkomt in de transportsector, is onbekend, meldt NRC vrijdag. De regering heeft de indruk dat ontduiking van het minimumloon of het cao-loon toeneemt. In de praktijk blijkt dat vooral werknemers uit Oost-Europa in de bouw, transport en logistiek en de tuinbouw minder verdienen dan het geldende cao-loon of het wettelijk minimumloon.

23 miljoen euro te weinig uitbetaald

Nederlandse werknemers worden daardoor verdrongen van de arbeidsmarkt, aldus Asscher, terwijl ondernemers die de regels naleven opdrachten naar collega’s zien gaan die zich daar niet aan houden. Uitzendkrachten kregen tussen 2009 en 2012 bijna 23 miljoen euro te weinig uitbetaald, volgens de Stichting Naleving voor de CAO Uitzendkrachten.

Uitzendbranche kent al ketenaansprakelijkheid

Binnen de uitzendbranche geldt al een ketenaansprakelijkheid voor zowel ‘inlener’ als ‘uitlener’ van personeel. Werkgevers hebben zich verzet tegen de uitbreiding van ketenaansprakelijkheid naar andere sectoren. Volgens VNO-NCW leidt het tot een “enorme administratieve lastendruk voor bedrijven”.

EVO: ketenaansprakelijkheid wordt onwerkbaar

Verladersorganisatie EVO heeft in een eerder stadium te kennen gegeven dat ketenaansprakelijkheid ‘onwerkbaar’ wordt. EVO zegt nu in een reactie op de wet die Asscher heeft ingediend in de Tweede Kamer: ‘De nieuwe wet moet niet onwerkbaar worden voor bedrijven. Heldere spelregels waaraan opdrachtgevers van transport vooraf moeten voldoen, kunnen bedrijven bijvoorbeeld helpen om op een redelijke manier verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook een stevig keurmerk voor de transportsector helpt bedrijven hier bijvoorbeeld bij.’

Verantwoordelijkheid moet worden genomen

EVO erkent dat verladers die opdracht geven tot transport een verantwoordelijkheid hebben, maar een ongeclausuleerde of onbeperkte aansprakelijkheid gaat te ver, aldus de organisatie.

Grote administratieve last dreigt

De verladersorganisatie blijft verder op het standpunt dat dit wetsvoorstel niet moet leiden tot een grote administratieve last, zodat een administratieve rompslomp voor bedrijven voorkomen wordt. “Waar dat nog onvoldoende geregeld is, zullen we ons hier in het vervolgproces hard voor maken, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer.”

Alert reageren op signalen

Asscher zegt in het Financieele Dagblad vrijdag aan de bezwaren van werkgeversorganisaties te zijn tegemoetgekomen door duidelijker aan te geven wat opdrachtgevers kunnen doen om te vermijden dat zij aansprakelijk worden gesteld. Zo kan volgens de bewindsman in contracten worden vastgelegd dat aannemers en onderaannemers verplicht zijn zich aan de cao te houden. Door alert te reageren op signalen dat dit niet gebeurt, verkleint een opdrachtgever eveneens de kans dat hem iets valt te verwijten.

Wat staat nog meer in de WAS?

In de nieuwe wet van Asscher staan naast ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen*:
– Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Sommige werkgevers maken nu nog gebruik van deze constructie om zo minder belasting of sociale premies af te dragen
– De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken, bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen
– Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald
– Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.
*Bron: Personeelsnet.nl

Reageer op dit artikel