nieuws

TLN biedt 2 procent loonsverhoging in cao-overleg

carrière & mensen

TLN biedt 2 procent loonsverhoging in cao-overleg

De hervatting van de cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer heeft er in geresulteerd dat TLN de bonden gisteren een voorstel van 2 procent loonsverhoging heeft gedaan voor 2015 en 2016. FNV Bondgenoten is tevreden en stelt dat er ‘officieel weer wordt onderhandeld’.

FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en vakbond de Unie hebben gisteren op uitnodiging van TLN de cao-onderhandelingen, die sinds februari van dit jaar stil lagen, weer hervat. TLN heeft namens de werkgevers in de transport en logistiek de bonden een aantal voorstellen voorgelegd, waarover alle betrokkenen verder willen onderhandelen.

Looneis transport 3 procent

Zo ligt het voorstel van de transportwerkgevers er om de lonen van vrachtwagenchauffeurs per 1 januari volgend jaar en op 1 januari 2016 met 2 procent te verhogen. Dit voorstel komt dus niet tegemoet aan de eerdere looneis van 3 procent van de bonden. Desondanks hebben bonden gezegd dat ze 7 oktober de onderhandelingen met TLN over onder andere de voorgestelde loonsverhoging willen hervatten.

Overleg over meerjarige cao

Dan zal ook worden gesproken over een driejarige cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Opmerkelijk is overigens dat de looneis van drie procent van FNV Bondgenoten de laatste tijd amper meer wordt geuit en wat meer naar de achtergrond is verdwenen. De bond voert vooral actie tegen schijnzelfstandigheid, illegale schijnconstructies en verdringing van Nederlandse chauffeurs door Oost-Europese collega’s.

Verlaging van beloning overuren

Een ander loonvoorstel van TLN is om het salaris van de eerste veertig uur per week in de komende jaren met 6 tot 9 procent te laten stijgen. Dit voorstelt betekent een beloning voor de chauffeurs die een normale werkweek willen zonder veel overuren. Hiermee komen de werkgevers aan de wens tegemoet van de vakbonden om een hoger salaris te bieden bij een normale werkweek met een beperkt aantal overuren. Ook zal door dit voorstel het werken in de nachtelijk uren beter worden beloond. Hier tegenover staat wel een verlaging van de beloning van overuren en het werken op zaterdag. Daarnaast heeft TLN voorgesteld om de vrijwillige tijd voor tijd regeling die als experiment in de oude cao stond, definitief te maken.

Vergunningplicht commercieel goederenvervoer

Tijdens het overleg gisteren is eveneens overeenstemming bereikt over de wenselijkheid van invoering van een vergunningsgrens voor beroepsgoederenvervoer op nul kilogram. Dit betekent dat alle vormen van commercieel goederenvervoer vergunningplichtig zouden moeten zijn. Op dit moment ligt de vergunningsgrens op 500 kilogram. Door verlaging van deze grens wordt volgens werkgevers en bonden een begin gemaakt met het tegengaan van schijnzelfstandigheid in het segment van 0 tot 500 kilogram. Ook moet deze maatregel zorgen voor een kwaliteits- en professionaliseringsslag in bijvoorbeeld, de koeriers- en express markt. Partijen zullen zich hiervoor hard gaan maken bij minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Overeenstemming alle belanghebbenden

EVO, dat in eerder stadium al heeft aangegeven tegen een gewichtslimiet te zijn, zegt in een reactie dat een voorstel aan het ministerie van I&M om het wettelijke vergunningsregiem in het wegvervoer te veranderen pas geloofwaardig is als alle belanghebbenden het eens zijn.

Verladers hebben ketenverantwoordelijkheid

Een ander hangijzer tussen enerzijds EVO en anderzijds TLN en de bonden vormt het plan -waar met name FNV Bondgenoten zich hard voor maakt – om in de nieuwe cao op te nemen dat opdrachtgevers ook aansprakelijk moeten zijn voor betaling van het cao-loon en voor het naleven van de regels, waaronder buitenlandse vervoerders in Nederland werk mogen verrichten. Deze ketenverantwoordelijkheid betekent onder andere dat een verlader bijvoorbeeld mede aansprakelijk wordt gesteld voor onderbetaling van buitenlandse chauffeurs die in het binnenlands transport worden ingezet.

Gezamenlijke voorstellen over ketenverantwoordelijkheid

EVO zegt hierover: “Aan verschillende tafels wordt momenteel door de vertegenwoordigers van opdrachtgevers, transporteurs en werknemers gesproken over het functioneren en de toekomst van de wegvervoermarkt. Die gesprekken gaan ook over de ketenverantwoordelijkheid van de opdrachtgever in het transport. Bekend is dat de ministers van I&M en Sociale Zaken en de Tweede Kamer belang hechten aan gezamenlijke voorstellen van de genoemde partijen. Die mogen ze ook verwachten.”

Acties opgeschort tot 7 oktober

Gisteren is ook afgesproken dat chauffeurs en bonden tot 7 oktober geen werkonderbrekingen, stakingen en poortacties zullen voeren bij verladers en logistiek dienstverleners. Eerder waren er (poort)acties en stakingen bij onder andere Portena, Koopman, Geodis, Van Uden, UPS, Peter Appel, Albert Heijn, Kuehne en Nagel en Jumbo. Enkele werkgevers hebben, zo meldt FNV Bondgenoten gisteren, een overeenkomst getekend om 3 procent loonsverhoging te betalen.

Reageer op dit artikel