nieuws

‘Wet ketenaansprakelijkheid voorkomt sociale dumping

carrière & mensen

‘Wet ketenaansprakelijkheid voorkomt sociale dumping

Zestien vervoerder zijn vorig jaar door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) beboet met geldstraffen van in totaal een miljoen euro voor onder meer het overtreden van de cabotageregels. Veel van deze bedrijven omzeilden de regels via schijnconstructies met Oost-Europese brievenbusfirma’s. De Wet ketenaansprakelijkheid van minister Asscher is volgens Edwin Atema van FNV Bondgenoten de enige manier om paal en perk te stellen aan deze constructies.

De Volkskrant meldde afgelopen weekend dat drie van de zestien gevallen, waarbij sprake is van schijnconstructies met Oost-Europese bv’s, door FNV Bondgenoten zijn aangedragen. Het gaat volgens de krant om het Rotterdamse bedrijf AFE Transport, Medex Logistics uit Ittervoort en Mulders & Zn. uit Zevenbergen.
Aan dit rijtje kan ook Jans Transport uit Venlo worden toegevoegd. Regionale omroep L1 meldt gisteren dat de Inspectie een onderzoek is gestart bij het transportbedrijf omdat het enkele tientallen goedkope Tsjechische chauffeurs zou inzetten die via een schijnconstructie in Nederland werken. De inspectie is het onderzoek begonnen na een tip van wederom vakbond FNV Bondgenoten.

Overtreding cabotageregels

Al deze vervoerders laten of lieten volgens de vakbond laagbetaalde Oost-Europese chauffeurs – voornamelijk Bulgaarse – goederen vervoeren in Nederland. Bedrijven kunnen op basis van de geldende cabotageregels beboet worden als zij buitenlandse chauffeurs meer dan drie achtereenvolgende cabotageritten in Nederland laten uitvoeren. De vakbond denkt dat honderden transportbedrijven via een schijnconstructie goedkoop vrachtwagenchauffeurs in Oost-Europa inhuren. De Inspectie onderzoekt nog een aantal zaken, waaronder die van Jans Transport.

Mulders: ‘mijn bedrijf voldoet aan de regels’

De drie wegvervoerders die in het verdachtenbankje zitten, wassen hun handen in onschuld. Directeur Kees Mulders van Mulders & Zn zegt onder andere in De Volkskrant van zaterdag dat zijn bedrijf voldoet aan alle regels en wetten van Bulgarije en ‘verdienen zijn chauffeurs meer dan de meeste Bulgaren’.

Hetze tegen bedrijf

Ook beklaagt Mulders, die opereert onder het in Bulgarije geregistreerde MulBul, zich in regionale krant BN De Stem over de hetze tegen zijn bedrijf. “Wij worden nu via social media afgeschilderd als een stel criminelen, maar wij doen niets fout. We zijn niet gepakt op schijnconstructies, hebben daar geen boete voor gekregen.”
Edwin Atema van FNV Bondgenoten zegt in een reactie dat Mulders zijn uitspraken voor zijn conto zijn, maar dat de Inspectie hem wel degelijk een boete heeft opgelegd. “In de kern is het probleem voor Mulders dat hij door zijn opdrachtgevers wordt gedwongen om te grijpen naar dit soort schijnconstructies. Met onze achterban vechten wij hiertegen. Bovendien moet hij zich ook realiseren hoe het voelt voor de Nederlandse chauffeurs die nu zonder baan zitten als gevolg van de door hem gekozen schijnconstructie.”

Grote bedrijven blijven buiten schot

Begin dit jaar deed Mulders zijn verhaal voor de camera’s van het NOS-Journaal. Die aandacht moet hij, zo zegt hij tegen BN De Stem, nu bekopen met verdachtmakingen. “Als het om Bulgaarse transporteurs gaat, kloppen ze ogenblikkelijk bij mij aan. Ik heb dertig chauffeurs in dienst, ik ken Nederlandse ondernemers waar wel tweehonderd Bulgaarse transporteurs voor rijden. Die blijven steeds buiten schot.”

Wetron en Jan de Rijk

Atema zegt hierover: “Mulders doelt in zijn uitspraak over ‘de groten’ onder andere op de tweehonderd Bulgaarse chauffeurs die Jan de Rijk uit het naburige Roosendaal in dienst heeft. Ik kan hem geruststellen want ook Jan de Rijk gaat niet vrijuit. We hebben bij de Inspectie SZW inmiddels per brief een handhavingsverzoek ingediend omdat dit bedrijf zich ook niet houdt aan de cabotageregels en de rij- en rusttijden. Er is bij dit bedrijf sprake van social dumping. Datzelfde geldt ook voor Wetron uit Weert.”

Dure advocaten

Als de Inspectie over gaat tot handhaving bij Jan de Rijk dan kan dit in het zwaarste geval er volgens Atema toe leiden dat de vrachtwagens aan de ketting worden gelegd. “Jan de Rijk moet in onze ogen zijn business model veranderen. Wat we echter vaak zien in dit soort gevallen is dat er allerlei dure advocaten door dit soort bedrijven worden ingezet waardoor ze toch vrijuit gaan, maar als de Inspectie serieus gaat handhaven dan moet Jan de Rijk hier gehoor aan geven.”

Wet ketenaansprakelijkheid van Asscher

Een oplossing en prikkel om iets te doen aan de Oost-Europese schijnconstructies is volgens Atema de wet Ketenaansprakelijkheid die minister Asscher na het zomerreces naar de Kamer stuurt. “Deze wet zorgt er onder andere voor dat ook de opdrachtgevers van transporteurs hoofdelijke aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de lonen van werknemers die werk voor ze verrichten. Zolang deze wet er nog niet is, kunnen bedrijven als Ikea zich nog altijd schuldige maken aan sociale dumping.”

TLN en EVO verschillen van mening

Ook TLN is voorstander van invoering van deze wet die er onder andere in voorziet dat opdrachtgevers medeverantwoordelijk worden gesteld mocht de geldende cao door een vervoerder niet worden nageleefd. Verladersorganisatie EVO is tegen de plannen van de minister en is van mening dat opdrachtgevers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor naleving van de cao.

Verladers ondernemen al actie

EVO-directeur Machiel van der Kuijl stelde in een interview begin dit jaar met het Financieele Dagblad (FD) dat verladers genoeg doen om fraude op te sporen en te bestraffen bij bedrijven die in onderaanneming worden ingehuurd. “Er wordt nu al in contracten vastgelegd dat partijen zich aan de geldende wet- en regelgeving moeten houden. Daar valt ook de cao onder. Bedrijven komen door dit voorstel van Asscher met de rug tegen de muur te staan, omdat ze willen uitbesteden, maar dat ondoenlijk wordt.”

Reageer op dit artikel