nieuws

Standaard aanpak ontbreekt in verandertrajecten

carrière & mensen

Standaard aanpak ontbreekt in verandertrajecten

Vier van de vijf managers in logistiek en supply chain management hanteren geen standaard aanpak voor verandervraagstukken. Dat blijkt uit onderzoek van Logistiek.nl in samenwerking met BLMC en VAViA onder 143 managers. En dat terwijl veel verbeterprojecten mislukken door weerstand of ineffectief gedrag van medewerkers. “Blijkbaar beseft nog niet iedereen dat verandermanagement een vak apart is.”

Het onderzoek is afgelopen voorjaar uitgevoerd in aanloop naar de Masterclass Veranderkunde in de Logistiek op donderdag 23 oktober. Van de 143 respondenten geeft 113 aan dat er binnen hun organisatie geen standaard aanpak is voor het managen van veranderingsprojecten.

“De uitkomst is opvallend”,  stelt directeur Michel van Buren van BLMC. “Aangezien kasten vol boeken over verandermanagement zijn volgeschreven. Blijkbaar beseft nog niet iedereen dat verandermanagement een vak apart is.”

Ondanks het ontbreken van een standaard aanpak, hebben logistiek managers wel degelijk behoefte aan kennis over verandermanagement. Uit de resultaten blijkt dat 77 procent van de respondenten graag meer wil weten over het opstellen van veranderplannen, terwijl 75 procent graag geïnformeerd wil worden over de standaard modellen die daarvoor in de literatuur beschikbaar zijn.

“De slagingskans van veranderingen is al jaren zo’n 30%. Vooral het feit dat het al jaren lang zo is geeft aan dat we te weinig leren, maar ook dat veranderen complex is”, stelt Willem Nooij, directeur van Vavia.

Leiderschap is nodig

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat respondenten relatief weinig aandacht besteden aan leiderschap. Ze denken onvoldoende na over de wijze waarop ze zelf invulling geven aan leiderschap en hoe andere leidinggevenden daarmee omgaan. Bijna 90 procent geeft aan dat ze zich op dit punt verder willen ontwikkelen.

Van Buren: “Steeds meer logistiek managers beseffen dat verandermanagement behalve een rationele ook een emotionele component heeft. Ze zijn goed in het analyseren van situaties en planmatig te werk gaan, maar zijn zich nu ook bewust van het feit dat het gedrag van mensen een belangrijke rol speelt in verandertrajecten en dat leiderschap nodig is om dat gedrag te veranderen.”

Communicatie en weerstand

Het nut van goede communicatie en het omgaan met weerstand wordt onderkend maar vaak ontbreekt de tijd om deze onderwerpen goed en structureel op te pakken, stelt Willem Nooij. Maar het is volgens hem ook onkunde. “Een zeepkist praatje en een interne memo op het prikbord zijn niet voldoende. Het gaat om de hiervoor genoemde emotionele component.”

De cijfers tonen aan dat managers in logistiek en supply chain management handvatten missen voor het managen van verandertrajecten. Blijkbaar krijgt verandermanagement onvoldoende aandacht in logistieke en bedrijfskundige opleidingen, stelt Van Buren. “Onterecht, want kennis over verandermanagement is vandaag de dag onmisbaar.”

Masterclass Veranderkunde in de Logistiek

Op 23 oktober organiseert Logistiek.nl in samenwerking met BLMC en Vavia een masterclass over verandermanagement in de logistiek. Tijdens de masterclass krijgt u modellen aangereikt waarmee u zich kunt voorbereiden op de veranderkundige aspecten van logistieke projecten. In het middagprogramma ligt de nadruk op interpersoonlijke skills zoals het omgaan met weerstand en het beinvloeden van gedrag. Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Reageer op dit artikel