nieuws

Nieuwe directeur brengt NDL naar volgende fase

carrière & mensen

Nieuwe directeur brengt NDL naar volgende fase

De opvolger van Dirk ’t Hooft als directeur van NDL (Nederland Distributieland) heet Remco Buurman (53). Hij heeft jarenlange ervaring als belangenbehartiger en kent de wereld van buitenlandpromotie van binnenuit.

Per 1 maart gaat Buurman van start in zijn nieuwe functie. Op dit moment is hij nog managing director van de Rotterdam Investment Agency. Daarvoor was hij gedurende vijf jaar in dienst van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en verantwoordelijk voor de begeleiding van bedrijven aan de westkust van de Verenigde Staten met als standplaats San Francisco. Voordat Buurman bij het NFIA in dienst trad, was hij enkele jaren consultant op het gebied van logistiek. Hij studeerde economie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Huidige financieringsvorm stopt

De nieuwe directeur van NDL komt binnen op een woelig moment in de historie van de organisatie, die ongeveer 300 leden telt. Per 1 juli 2014 stopt definitief de huidige financieringsvorm, waarin het ministerie van Economische Zaken jaarlijks een vaste subsidie verstrekt aan NDL. Samen met de contributie van de leden komt het budget tot stand waarmee NDL in het belang van de Nederlandse logistieke sector op pad gaat.

Ministerie I&M is geldschieter NDL

Al jarenlang trekt de overheid zich terug. Het topsectorenbeleid bepaalt de kaders, waar binnen de financiering voortaan zal plaatsvinden. Daarvoor is een TKI (Topconsortium Kennis en Innovatie) in het leven geroepen. Daar moeten alle ondersteuningsactiviteiten in worden gecoördineerd.  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu de geldschieter, maar doet dat alleen in de vorm van co-financiering op projectbasis. De projecten zijn bedoeld om heel gericht onderzoek te doen naar marktkansen en strategische acquisitie.

Nieuwe aanpak

De scheidende directeur Dirk ’t Hooft wil optimistisch naar de toekomst kijken en zegt daarover in de komende uitgave van Logistiek Magazine, dat met de nieuwe aanpak internationale verladers meer dan in het verleden op maat gesneden kennis van de Europese markt aangereikt krijgen. “Samen kunnen we het zoekproces voor verladers versnellen. We brengen de discussie over vestiging en uitbesteden van logistiek naar een hoger strategisch business niveau door inzicht te geven in de arbeidsmarkt, het fiscale beleid en de financieringsmogelijkheden.”

Dirk t’ Hooft blijft betrokken bij projecten

Namens NDL blijft ’t Hooft betrokken bij een aantal projecten, waaronder het CO3 project – een zogenaamd EU/FP7 project – gericht op horizontale samenwerking in de supply chain (dus verladers onderling). Daar doen achttien instellingen en bedrijven aan mee. Voor het programma Horizon 2020 – bedoeld om innovatie binnen Europa aan te wakkeren – maakt ’t Hooft deel uit van het ETP logistiek, dat zich bezig houdt met technologische ontwikkeling ten behoeve van de logistieke sector.

Reageer op dit artikel